اولین خط مترو بدون راننده ترکیه در استانبول

متروی اسکودار- یامان اولربه عنوان فازاول خط متروی عمرانیه- چمکه کوی شهر استانبول که "اولین متروبدون راننده ترکیه" نیزبه شمارمیرود به شکل24 ساعته ازمرکز دیده بانی شهرداری استانبول کنترل میشود

اولین خط مترو بدون راننده ترکیه در استانبول

متروی اسکودار- یامان اولربه عنوان فازاول خط متروی عمرانیه- چمکه کوی شهر استانبول که "اولین متروبدون راننده ترکیه" نیزبه شمارمیرود به صورت 24 ساعته ازمرکز دیده بانی شهرداری استانبول کنترل میشود.

متروی اسکودار- یامان اولر به عنوان فاز اول خط متروی عمرانیه- چمکه کوی شهر استانبول که "اولین متروبدون راننده ترکیه" نیز به شمارمیرود واز زمان افتتاح در 15 دسامبر2017 تا کنون به حدود 6.5 میلیون نفر خدمات ارائه داده است به صورت 24 ساعته ازمرکزکنترل ودیده بانی شهرداری استانبول تحت مشاهده و کنترل است.

این خط مترو که داراری سیستم کامره های مدار بسته مربوط به سیستم امنیتی مسافرین در داخل وسایل نقلیه و کامره  هایی در ایستگاه ها است٬ از طریق یک هزار کامره  عکسبرداری کنترل میشود.

خط متروی اسکودار و عمرانیه با داشتن 9 ایستگاه با استقبال گسترده شهروندان روبرو شده است. این خط مترو بدون راننده از مرکز کنترل میشود.

خبرگزاری آناتولی با ثبت تصاویری از این مرکز کنترول  آنرا منتشر کرد .

عمر تاش قاره،  مدیر خط متروی اسکودار- عمرانیه-چکمه کوی در گفتگو با خبرگزاری آناتولی گفت: این خط مترو حدود 17.6 کیلومتر است. این خط مترو بصورت مجموعی 16 ایستگاه دارد. در مرحله اول 9 ایستگاه آن به بهره برداری سپرده شده است. این قطارهای بدون راننده تاکنون به 6.5 میلیون مسافر خدمات ارائه کرده است. به صورت 7/24 از مرکز توسط پرسونل کنترل میشود.  

وی افزود: این سیستم، زمانی که مسافران لای درها گیر می کنند مانع از گیر کردن آنها شده و باعث باز شدن مجدد درها می شود. این بیشترین مشکلی است که در مرکز کنترل با آن مواجه هستیم. وقتی که مشکلی در مرکز کنترل از طریق کامره ها مشاهده میشود سریعا پرسونلی برای رفع آن به مرکز انتقال داده می شود. بعد از تایید رفع مشکل از سوی پرسونل مربوطه مترو مجددا شروع به حرکت میکند. زمانی که مسافری به یکی از درهای آن  گیر بماند، درب میترو بسته نمیشود و به دلیل بسته نشدن درب، قطار حرکت نمی کند.اخبار مربوطه