فلم مستند "اطفال ونوجوانان فراموش شده" در کانال تی آر تی ورلد

فلم مستند "اطفال ونوجوانان فراموش شده" و شرح داستان ربوده شدن اطفال و نوجوانان تروریست و آموزش آنها جهت اجرای حملات انتحاری

فلم مستند "اطفال ونوجوانان فراموش شده" در کانال تی آر تی ورلد

فلم مستند "اطفال ونوجوانان فراموش شده" و شرح داستان ربوده شدن اطفال و نوجوانان تروریست و آموزش آنها جهت اجرای حملات انتحاری

فلم مستند اطفال ونوجوانان فراموش شده ، روز چهارشنبه 28 مارچ، ساعت 23.30 به وقت ترکیه از کانال تی آر تی وورلد پخش میگردد

اطفال ونوجوانان فراموش شده که از دست سازمان تروریستی پ ک ک فرار کرده اند و خانواده های عراقی که اولاد شان از جانب  سازمان تروریستی جدایی طلب ربوده شده اند، سرگذشت تلخی که از سر گذرانیده اند، درفلم مستند تی آر تی وورلد با نام " اطفال ونوجوانان فراموش شده " بیان کردند.

درفلم مستند " اطفال ونوجوانان فراموش شده "، چگونگی دستیابی سازمان تروریستی پ ک ک به اطفال ونوجوانانی که در شمال عراق تحت آموزش قرار میدهد و چگونگی به زور گرفته شدن این اطفال ونوجوانان از خانواده هایشان از سوی این سازمان تروریستی شرح داده میشود.

در بیانیه ای که در رابطه با مستند صادر شد، ضمن ابراز اینکه پس از عملیاتهای داعش در عراق، سازمان تروریستی پ ک ک محیط راحتی برای خود یافت، اطلاعات دیگری نیز ارائه شده و گفته شد: "پس از تحت کنترل گرفتن ولایت سینجار واقع در شمال عراق از سوی سازمان تروریستی داعش در ماه آگست سال 2014، در حالی که کشورهای اروپایی و ایالات متحده امریکا دست ازحمایت نیروهای مخالف کشیدند، آنها تصمیم به همکاری با سازمان تروریستی پ ک ک را گرفتند. در راستای تبلیغات منفی در این منطقه، سازمان تروریستی پ ک ک، در مقابل افکار عمومی، به شکل یک قهرمان و نجات دهنده نشان داده شد. ولی داستان واقعی جنگ، به شکلی که مشاهده میشد، نبود. بر اساس گزارش تجارت انسانی که حکومت امریکا، سال 2017 منتشر نمود، دراین دوره، صدها طفل و نوجوان از سوی گروههای وابسته به سازمان تروریستی پ ک ک، به زور گرفته شده اند. پس از آموزشی کوتاه مدت، جهت کشتن و یا کشته شدن، در صفوف اول جنگ فرستاده شدند. سازمان تروریستی پ ک ک برای آموزش کودکان تروریست که جرم جنگی محسوب میشود، اکثر اطفال ونوجوانان را از خانواده های ساکن در اردوگاههای پناهندگان در شمال عراق و شمال سوریه و همچنین ترکیه، ربودند."

در این فلم مستند همچنین 2 دخترنوجوان 11 ساله نیز داستان ربوده شدنشان از سوی سازمان تروریستی پ ک ک و رفتنشان به شمال عراق و همچنین چگونگی آموزششان جهت انجام حملات انتحاری در ترکیه، سوریه و عراق را تعریف میکنند.

اولین قسمت از این فلم مستند که از دو بخش تشکیل شده است، روز چهارشنبه 28 مارچ، ساعت 23.30 به وقت ترکیه از کانال تی آر تی وورلد پخش میگردد.اخبار مربوطه