پرسش ماه

پرسش این ماه

7

01/07/2017

سلام دوستان گران ارج برنامه پرسش این ماه!

پرسش اینماهه مان در مورد کودتای ناجوانمردانه کروه تروریستی فتو میباشد؟

اقدام به کودتای خائینانه از جانب گروه تروریستی فتو در چندم ماه جولای سال گذشته به وقوع پیوسته بود ؟

الف) 18 ام جولای

ب )  15 ام جولای

ج )  21 ام جولای

به سه تن از عزیزانی که پاسخ صحیح را برای ما ارسال کنند، به قید قرعه جوایزی از سوی رادیو صدای ترکیه تقدیم خواهد شد.

لطفا پاسخ خود را تا 31 جولای 2017 با پر کردن فورم زیر و یا از طریق های پست الکترونیکی، تیلفون، فاکس و یا آدرس پستی، با ذکر دقیق آدرس پستی خود ارسال نمایید.

آدرس الکترونیکی :     dari@trt.net.tr
شماره فاکس       :     ۳٤٥٤ ٤٦۳ ۳۱۲ ۰۰۹۰
شماره تیلفون     :   ۳٤۳٦ ٤٦۳ ۳۱۲ ۰۰۹۰
آدرس پستی       :   P.O.B: 06443 - 333 - Yenişehir - Ankara - Turkey

با آرزوی موفقیت برای شما


به پرسش ماه جواب بدهید