نظری به آجندای تورکیه و جهان جمعه 19 اسد 1397 هجری شمسی – 32-

زمانیکه برنده مسابقات میشدم آلمانی بودم و هنگامیکه باختم، مهاجر شدم

نظری به آجندای تورکیه و جهان جمعه 19 اسد 1397 هجری شمسی – 32-

 

 

افزایش نژادپرستی و اسلام هراسی در آلمان و برخورد تورکیه در قبال آن

مسعود اوزایل فوتبالیست تورک تبار آلمانی: زمانیکه برنده مسابقات میشدم آلمانی بودم و هنگامیکه باختم، مهاجر شدم

نژاد پرستی و اسلام هراسی در اروپا در حال افزایش است. به نظر میرسد در آلمان که از عناصر اصلی اتحادیه اروپا به شمار میرود، روند سوسیالیست ناسیونالیستی که ریشه در تاریخ این کشور دارد، بار دیگر به  شکلی مشابه عمل میکند. حادثه مسعود اوزیل فوتبالیست تورک آلمانی عضو تیم ملی این کشور در آلمان که نژادپرستی و اسلام هراسی در آن روز به روز در حال گسترش است، نشان میدهد که نژادپرستی و اسلام هراسی تا چه حد در این کشور گسترش یافته است.  

گرفتن عکس یادگاری مسعود اوزایل با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه به هنگام سفر ایشان به انگلستان، در آستانه جام جهانی از سوی رسانه های آلمان و سیاستمداران اینکشور به یک بحران بزرگ تبدیل شد. اوزیل که از سال 2010 در هر فرصتی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه عکس یادگاری میگیرد، این بار در معرض حملات نژادپرستانه قرار گرفت. مسود اوزیل، ستاره تیم ملی آلمان بدلیل این عکس مواجه با توهین و تهدیدات نژادپرستانه آلمانی ها قرار گرفت. اوزیل که در مقابل همه این تهدیدات و توهین ها سکوت نمود، علیرغم تقاضای رینهارد گریندل رئیس فدراسیون فوتبال آلمان، از هیچ کس بدین خاطر عذرخواهی نکرد.

پس از حذف تیم ملی آلمان از جام جهانی 2018، رسانه های آلمان این خبر را با عکسی از مسعود اوزیل منتشر کردند، در ادامه رینهارد گریندل رئیس فدراسیون فوتبال آلمان اعلام کرد که مسود اوزیل از تیم ملی این کشور اخراج شده است. از سوی دیگر مسعود اوزیل قبل از گرفتن عکس یادگاری با اردوغان نیز به دلیل سفر به عربستان و انجام حج عمره در معرض حملات نژادپرستانه و توهین ها قرار گرفته بود.

در نهایت مسعود اوزیل سکوت خود را شکست و بیانیه یی در سه بخش منتشر کرد. در حقیقت جرات و شجاعت مسعود اوزیل که اقدام به انتشار این بیانیه سه قسمتی در تویتر و به زبان انگلیسی نموده بود، به شکلی واضح و آشکار نشانگر ابعاد نژادپرستی و اسلام هراسی موجود در آلمان است. وی در پیام تویتری خود نوشت: " زمانیکه برنده مسابقات می شدم آلمانی بودم و هنگامیکه باختم، مهاجر شدم."

مسعود اوزیل با نوشتن این پیام در توئیتر تبدیل به محمد علی فوتبال شد. وی همچنین با انتقاد شدید از آلمان و به ویژه فدراسیون فوتبال آلمان، صدای اقلیت تورک و مسلمان در آلمان شد.

مسعود اوزیل در این بیانیه بر برخورد تبعیض آمیز آلمان جلب توجه کرده و تاکید کرده است که قلب من هم برای تورکیه و هم برای آلمان میتپد. واقعیت این است که مواجه شدن با حملات نژادپرستانه علیرغم ارائه توضیحات رسمی از سوی مسعود اوزیل در مورد گرفتن عکس رسمی با رجب طیب اردوغان رییس جمهور تورکیه و موفقیت هایی که وی برای تیم آلمان به دست آورده، نشان دهنده موقعیت دشوار تورکهایی است که در آلمان زندگی میکنند. این در حالیست که شهروندان تورک مقیم آلمان در رسانه های اجتماعی مسعود اوزیل را به عنوان یک قهرمان اعلام کردند

اگرچه بیانیه منتشره از سوی اوزیل تبدیل به صدای تورك ها و مسلمانان در آلمان شد، اما سوال اینجاست که چرا این افكار و احساسات نماینده افكار و احساسات یک فوتبالیست و یا نماینده مجلس اقلیت های تورك و مسلمان نیست؟ مشکل اصلی جامعه آلمان این است که نمایندگان مجلس و قانونگذاران تورک در پارلمان آلمان و احزاب سیاسی فعال در این کشور نمیتوانند نماینده اقلیتهای تورك و مسلمان در این کشور باشند. در حالی که نژادپرستی و اسلام هراسی روز به روز در آلمان در حال افزایش میباشد، هیچ نماینده مجلس حامی تورک ها و مسلمانان در این کشور وجود ندارد.

به طور خلاصه میتوان گفت که با در نظر گرفتن تضادهای موجود در جامعه آلمان و با هدف دفاع از حقوق مسلمان و تورکهای ساکن اینکشور، تورکیه باید سیاست موثرتر و فعالتری را در اینکشور مورد اجرا قرار بدهد. ابراز قدرت تورکیه در جامعه آلمان و دفاع از حقوق مسلمانان و تورکهای ساکن این کشور باعث قدرت گرفتن تورکها و مسلمانان مقیم آلمان خواهد شد و در نتیجه مسعود اوزیل های بیشتری را در جامعه آلمان خواهیم داشت که شجاعت گفتن حقایق با صدای بلند را خواهند داشت. در صورتی که تورکیه از یک سیاست موثر و فعال در آلمان پیروی نکند، تورک ها و مسلمانان مقیم آلمان با افزایش نژادپرستی و اسلام هراسی در جامعه آلمان به شکلی فزاینده مواجه خواهد شد.

نویسنده: جان آجون محقق و نویسنده بنیاد تحقیقات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 

 

 اخبار مربوطه