عفرین؛ پیروزی برای صلح، شکست برای تروریزم

مقاله ابراهیم قلین سخنگوی نهاد ریاست جمهوری تورکیه در روزنامه دیلی صباح

عفرین؛ پیروزی برای صلح، شکست برای تروریزم

ابراهیم قلین سخنگوی نهاد ریاست جمهوری تورکیه در مقاله ای که با عنوان "پیروزی برای صلح، شکست برای تروریزم" در روزنامه دیلی صباح به قلم گرفته است، نوشته است:

عملیات شاخه زیتون در شمال سوریه ضربه بزرگی به تروریست ها وارد کرده و از سوی هر کسی که از موضعی مشخص در برابر هر نوع تروریزم پیروی میکند، مورد حمایت قرار میگیرد.

عملیات نظامی شاخه زیتون که از سوی اردوی تورکیه و اردوی آزاد سوریه در تاریخ 20 جنوری آغاز شد، در تاریخ 18 مارچ با به دست گیری کنترل مرکز شهر عفرین وارد یک مرحله بحرانی گردید. منطقه عفرین، از حضور عناصر مسلح ی پ گ وابسته به پ ی د شاخه سازمان ترویستی پ ک ک در سوریه، پاکسازی شد. پاکسازی منطقه از لوث عناصر تروریستی، باید به عنوان موفقیت بزرگی در امر مبارزه با تروریزم گرامی داشته شده و به عنوان گامی مثبت در راستای حفظ تمامیت ارضی سوریه مورد حمایت قرار بگیرد. ولی به جای این، برخی محافل، از پیروزی تورکیه و شکست ی پ گ به شدت متاثر شده اند. و این وضعیت خطای منطق در نگرش مشترک بسیاری از محافل غربی را بروز داد.

تورکیه همواره از موضع مشخصی در قبال ی پ گ و پ ی د پیروی کرده است. این گروه شعبه پ ک ک در سوریه است و به عنوان یک سازمان تروریستی هیچ تفاوتی با داعش ندارد. تورکیه چه در سوریه، چه در عراق و چه در منطقه دیگری همواره در برابر این دو گروه مبارزه کرده است. این مبارزه ای است که در بسیاری از جبهه ها بر علیه این سازمان تروریستی مارکسیستی – لنینیستی که ادعا میکند نماینده کردهاست، به پیش برده شده است. این سازمان تروریستی نه تنها به سربازان و پولیس های ترک، سوری، عراقی و ایرانی بلکه به همه کسانی که در برابر ظلم آنها ایستادگی کرده و بیعت با آنان را رد کرده اند، حمله کرده و آنان را به قتل رسانده است. همانطور که مبارزه تورکیه با داعش به معنی مبارزه بر علیه مسلمانان و اعراب نیست، مبارزه اش با پ ک ک نیز به معنی مبارزه با کردها نمیباشد.

ولی کسانی که در برابر تداوم سریع و قاطع عملیات شاخه زیتون در عفرین متعجب شده و متاسف شده بودند، اکنون نیز تلاش میکنند تا این پیروزی را به عنوان ضربه ای به مبارزات ضد داعش نشان دهند. اینها به اروپا هشدار میدهند که به کردها خیانت نکنید. در حقیقت در اینجا منظورشان از کردها کیست؟ کردهای مخالف ایدئولوژی کهنه مارکسیستی – لنینیستی پ ک ک و مخالفین فشارها، ظلم و ستم، اعدام ها، آدم ربایی ها و به زور مسلح کردن کودکان کرد و یا اینکه تروریستهای پ ک ک؟ به عقیده آنها کسانی که عضو و یا سمپآیندهزان پ ک ک نیستند، کرد محسوب نمیشوند. منظورشان از حمایت از کردها، حمایت واضح از سازمان تروریستی پ ک ک و شاخه های آن در سوریه، عراق و ایران میباشد.

آنچه که این محافل از درک، قبول و اعتراف آن سرباز میزنند، حقیقت وجود میلیون های کردی است که پ ک ک را به عنوان ابزار و آلت دستی برای قدرتهای مدرن جهان برای جنگهای نیابتی مشاهده میکنند. "به اصلاح" کارشناسان اروپایی، کردهایی که عضو پ ک ک نیستند را به حساب نمی آورند. به همین شکل، از کردهای سوری که در صفوف اردوی آزاد سوریه نبرد میکنند نیز چشم پوشی میکنند.

این دقیقا به این شباهت دارد که بگوییم آمریکایی های غیرعضو در سازمان افراطی سازمان کوکلوکس کلان (سازمان نژاد پرست افراطی در آمریکا) و کسانی که از این سازمان حمایت نمیکنند، سفید پوست نیستند. و یا آلمانی هایی که نئونازی نیستند، آلمانی واقعی نیستند.

این سلسله خطای منطق، پایه و اساسی منطقی برای درک، کردها، تورکیه و در معنای وسیع خاور میانه محسوب نمیشود. حمایت باراک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا از ی پ گ خطای بزرگی بود و هیچ نوع مانور استرتژیک و یا دیدگاه کارشناسی قادر به تصحیح این خطا نخواهد بود. حمایت از ی پ گ تحت عنوان مبارزه با داعش در سوریه ناحقی بزرگی در مورد کردها به شمار میرود. این سیاست همچنین منجر به اختلاف میان تورکیه و آمریکا به عنوان دو هم پیمان بزرگ ناتو بر سر این موضوع منطقه ای شده است. این به اصطلاح کارشناسان، به جای زیر سوال بردن اقدامات تورکیه که وارد مبارزه ای موثر بر علیه داعش و ی پ گ شده باید منطق همکاری ناتو با یک سازمان تروریستی را رد کنند.

عملیات عفرین سریع و موفقیت آمیز به پیش رفت. تلفات غیرنظامی به همراه نداشت و شهرها و روستاها ویران نشدند. یک بحران انسانی به وجود نیامد. در حال حاضر نیز غیرنظامیان به خانه های خود بازمیگردند. حامیان پ ک ک که همانند کارشناس در اطراف خودنمایی میکنند، به خود زحمت داده و به عکس های قبل و بعد از عملیات های موصل و رقه نگاهی انداخته و آن را با عکس های قبل و بعد از عملیات عفرین مقایسه کنند. آنها باید از تورکیه تشکر کنند. باید عملیات های شاخه زیتون و سپر فرات را به عنوان درس مبارزه با ترور مورد قبول قرار دهند. ماتمی که با پیروزی تورکیه در این عملیات در آن فرو رفته اند، در اصل ماتم شکست ی پ گ و به طور مستقیم خود پ ک ک است.

تورکیه هرگز طرفدار تغییر دموگرافیک نشده است. سابقه این کشور در منطقه بین جرابلس و الباب مشخص است. از اینرو ادعای مربوط به هدف تورکیه در راستای تغییر دموگرافیک در عفرین، دروغی است که توسط ی پ گ مطرح شده است. در اصل این خود پ ی د و ی پ گ است که اقدام به تغییرات دموگرافیک اجباری در تل ابیاد، کوبانی و دیگر شهرهای اکثرا عرب نشین منطقه در سوریه کرده است. این اقدامات و سیاستها از سوی سازمان عفو بین المللی نیز به عنوان جرم جنگی اعلام شده است.

عملیات عفرین، ادعای مربوط به عدم شرکت اردوی آزاد سوریه در جنگ را به کلی رد کرد. این دروغی تاکتیکی بود که از سوی پ ک ک در سوریه مطرح شده بود. اردوی آزاد سوریه نشان داد که در جرابلس، عفرین و در دیگر مناطقی که سالها پیش از سوی آمریکا در نیمه راه رها شدند، میتوانند علیه تروریست های داعش و ی پ گ مبارزات منظبطانه و موفقیت آمیزی را به پیش ببرند. ادعای اینکه ی پ گ تنها قدرت موثر در برابر داعش بوده و به همین دلیل باید به هر نحو مورد حمایت قرار بگیرد، انجام معکوس این کار است. اگر حمایت های به عمل آمده از ی پ گ در قبال گروه دیگری تحقق میافت، این گروه در برابر داعش و دیگر تهدیدات به یک قدرت موثر تبدیل میشد.

عملیات شاخه زیتون در شمال سوریه ضربه بزرگی به تروریست ها وارد کرده و از سوی هر کسی که از موضعی مشخص در برابر هر نوع تروریزم پیروی میکند، مورد حمایت قرار میگیرد.اخبار مربوطه