نظری به آجندای تورکیه وجهان جمعه 20 دلو 1396 هجری شمسی(6)

ترکیه بیشتر از 30 سال بدینطرف است که مصممانه در حال مبارزه با تروریزم بوده است

نظری به آجندای تورکیه وجهان جمعه 20 دلو 1396 هجری شمسی(6)

آیا ی پ گ نماینده کردهای سوریه است؟

ترکیه بیشتر از 30 سال بدینطرف است که مصممانه در حال مبارزه با تروریزم بوده است. طی این دوره، در نتیجه حملات سازمان تروریستی پ ک ک، هزاران تن جان خود را از دست دادند و مردم ترکیه متحمل خسارات جدی مادی و معنوی شدند. با این درحالیست که ، در سال های اخیر، ترکیه علاوه برمبارزه باسازمان تروریستی پ ک ک مجبور شده است تاباسازمان تروریستی داعش که با استفاده از فضای آشوب و هرج و مرج موجود در عراق وسوریه سر برآورده و شروع به انجام حملات تروریستی درنیز ترکیه نموده، مبارزه نماید.

این وضعیت مستلزم مبارزه موثر ترکیه علیه پ ک ک و داعش گردیده است. دراین چارچوب نیروهای امنیتی ترکیه توانسته اند با انجام عملیات موفقیت آمیز علیه سازمانهای تروریستی پ ک ک و داعش خطر تروریزم را به حداقل برسانند. با توجه به وجود خلا سیاسی در سوریه و ادامه جنگ و درگیری در اینکشور، سازمانهای تروریستی نظیر پ ک ک و داعش اقدام به تاسیس پایگاه لوژیستیکی ومنطقه امن برای خود در اینکشور نموده و به تهدید ترکیه ادامه میدهند، بنابرین ترکیه نیز مجبور شده است تا دست به ترتیب عملیات نظامی فرا مرزی بزند. ترکیه با ترتیب عملیات سپر فرات توانست خط مرزی ترکیه را از تهدید تروریزم پاکسازی نماید، اکنون نیز با ترتیب عملیات شاخه زیتون علیه ی پ گ شاخه سازمان تروریستی پ ک ک در سوریه گام مهمی برداشته است.

سازمان تروریستی ی پ گ که از سالها بدینطرف کنترل منطقه عفرین را در دست دارد، یک تهدید بسیار جدی برای امنیت ملی ترکیه به شمار میرود. این سازمان اقدام به ارسال سلاح و اعزام تروریست به ترکیه از طریق کوههای آوانوس میکند. حتی بسیاری ازاین سلاحها، تجهیزات ومهماتی که از سوریه به ترکیه آورده شده اند، در چارچوب عملیات مبارزه با تروریزم انجام گرفته توسط نیروهای مسلح ترکیه کشف وضبط شد. همچنین حضور ی پ گ در عفرین به منبع تامین نیروی انسانی به پ ک ک نیز تبدیل شده است. از سوی دیگر شبه نظامیان ی پ گ در عفرین با انجام تبلیغات منفی علیه ترکیه در داخل وخارج ازکشوراقدام به حمایت تبلیغاتی از پ ک ک میکنند. درعملیات ترتیب یافته از سوی ی پ گ در ولایات کیلیس و ریحانلی  بسیاری از غیرنظامیان جان خود را از دست دادند. مبرهن است که پایان موفقیت آمیز عملیات شاخه زیتون باعث خواهد شد تا ترکیه امنیت مرزی خود در این منطقه را تامین نماید، همچنین با از بین رفتن سازمان های تروریستی ی پ گ درعفرین، رویای پ ک ک د جهت تاسیس یک کریدورتروردر مرزهای جنوبی ترکیه که ازعراق تا بحیره مدیترانه امتداد مییابد، نقش برآب خواهد شد.  

ی پ گ شاخه سازمان تروریستی پ ک ک در سوریه نه تنها تهدیدی برای امنیت ملی ترکیه به شمار میرود، بلکه درعین حال، تمامیت ارضی سوریه را نیز تهدید میکند. چنانچه ک ج ک که یکی از سازمانهای اصلی ی پ گ میباشد، از رویای "کردستان" که بخشی از خاکهای ترکیه، ایران، سوریه و عراق را دربر میگیرد صرفنظر نکرده است. حتی در مناطقی که توسط نیروهای مسلح ترکیه از ی پ گ باز پس گرفته شده است، در به اصطلاح قوماندانی های بازپس گرفته شده از این سازمان تروریستی این نقشه جغرافیایی بوفور قابل مشاهده است. ی پ گ در مناطق تحت تصرف خود در شمال سوریه به اصطلاح منطقه فدرال سوریه شمالی را اعلام کرده و انتخابات ساختگی نیز برگزار کرده است.

از سوی دیگر عملیات شاخه زیتون نیروهای مسلح ترکیه درعفرین درنظرداردتا با پاکسازی این منطقه از لوث وجود سازمان تروریستی ی پ گ، مردم منطقه را از شر تروریست ها نجات دهد.

همانطور که میدانید، اکثریت جمعیت عفرین را کردها تشکیل میدهند که بسیاری از آنها با فرار از آزار و اذیت ی پ گ به ترکیه، عراق و یا کشورهای اروپایی پناهنده شده اند. و از آن جمله صرفا در ترکیه در حدود 300 هزار کرد سوریه یی زندگی میکنند. حتی گفته میشود که بسیاری از کردهای سوریه که سعی در خروج از عفرین دارند، توسط ی پ گ مجبور به ماندن و اقامت در این شهر میشوند. ترکیه درنظردارد همراه باعناصر اردوی ملی سوریه، عفرین را از تروریست های ی پ گ پاکسازی نموده و مردم این منطقه را از شر وجود تروریست ها خلاص نمایند. بیانیه های منتشره توسط ترکیه مبنی بر اینکه "عفرین متعلق به اهالی آن است" که از طریق طیاره ها درفضای عفرین پخش شد بیانگر نیت ترکیه از انجام این عملیات میباشد.

عملیات شاخه زیتون یک عملیات نظامی میباشد که به دلایل بسیاری از سوی ترکیه آغاز شد. ترکیه همراه با نیروهای متشکل از اردوی ملی سوریه با پاکسازی عفرین از تروریست های پ ی د از سویی امنیت ملی خود را تامین خواهد کرد و از سوی دیگر با کمک به حفظ تمامیت ارضی سوریه، کردهای اینکشور را از آزار و اذیت ی پ گ در امان نگه خواهد داشت. همچنانکه پس ازپاکسازی مرزهای ترکیه ازلوث وجود داعش میزان حملات تروریستی داعش به ترکیه کاهش یافت، شاهد کاهش حملات تروریستی پس از پاکسازی ی پ گ نیز خواهیم بود.

عملیات شاخه زیتون تاثیر دومینووار برجای خواهد گذاشت و درنتیجه این امر پ ک ک و ی پ گ در سایر مناطق نیز به شکلی جدی تضعیف خواهند شد. مردم منطقه که در منبج، حسکه، رقه و دیرالزور با اعمال فشار سرکوب شده بودند، شروع به مقاومت در برابر سازمان تروریستی کردند. مردم منبج به پا خواسته اند. همچنین کشورهایی همچون ایالات متحده که به عنوان حامی ترور عمل میکنند، اکنون میبینند که این کار مصارف و خسارات جدی در پی دارد و به سوی نقطه ای پیش می رود که از کنترل آنها خارج خواهد شد.

 اخبار مربوطه