نظری به آجندای تورکیه وجهان جمعه 13 دلو 1396 هجری شمسی (5)

عملیات شاخه زیتون روند تحولات در شمال سوریه را تغییر داد

نظری به آجندای تورکیه وجهان جمعه 13 دلو 1396 هجری شمسی  (5)

 

عملیات شاخه زیتون در تاثیری دومینووار، نیروی تروریستهای PKK / YPG را به طور جدی در دیگر مناطق نیز کاهش خواهد داد

عملیات شاخه زیتون اردوی تورکیه برای از بین بردن لانه های تروریستی در منطقه عفرین سوریه وارد هفته دوم خود شده است. این عملیات که از روندی موفقیت آمیز برخوردار بوده علاوه بر امحای هدفهای تررویستی،  سبب کاهش تنش در ادلب از طریق ایجاد نقاط نظارتی جدید خواهد شد. جریان این عملیات بر موقعیت آمریکا در شمال سوریه نیز اثر گذاشته است.

عملیات شاخه زیتون در تاثیری دومینووار، نیروی تروریستهای  PKK / YPG را به طور جدی در دیگر مناطق نیز کاهش خواهد داد. اکنون خبر میرسد که مردم مناطق تحت ستم و اختناق در شهرهای منبچ، حسکه، رقه و دیرالزور دارند در برابر تروریستها از خود مقاومت نشان میدهند. از سوی دیگر تورکیه یکجا با روسیه و ایران در اجلاس آستانه درتعقبب یک راه حل سیاسی در سوریه است. این در حالی است که آمریکا نیز با سرمایه گذاری بر روی اسب بازنده مسابقه بتدریج در حال منزوی شدن است.

به خصوص اینکه استقرار نیروهای مسلح تورکیه بر تپه العیس که از اهمیت استراتژیک در زمینه امنیت ادلب برخوردار است موقعیت قوی تورکیه در سوریه را قویتر کرده است.

عملیات شاخه زیتون با پیشروی نیروهای مسلح تورکیه و مخالفان سوریه در قالب اردوی ازاد همچنان ادامه دارد. علیرغم مشکلات جغرافیایی ناشی از منطقه عفرین، نیروهای مسلح تورکیه و مخالفان سوری به سرعت در حال پیشروی هستند. تصرف یک به یک تپه های مشرف و استراتژیک از همان شروع عملیات آغاز شده است.  به این ترتیب این تصور که YPG دارای قدرتی غیرقابل تضعیف است نابود شده است. البته منبع اصلی این تصور برای YPG در سوریه، حمایت آمریکا از این سازمان بود.

 همانطور که میدانیم اکثریت قریب به اتفاق مناطق تحت کنترل YPG در سوریه از جمعیت عرب و ترکمن تشکیل شده است. به ویژه پس از اینکه داعش در مقیاس وسیع در منطقه حذف شد، مشروعیت YPG که شروع به سوءاستفاده از وضعیت موجود کرده به طور کامل از سوی اهالی محلی کرد، عرب و ترکمن زیر سئوال رفته است. از سوی دیگر حرکت هماهنگ نیروهای مسلح تورکیه با مخالفان سوریه که متشکل از کردها ترکمنها و اعراب است برای منطقه آلترناتیف مهمی را تعریف کرده است.

گروه های مقاومت مردمی در مناطقی مانند منبچ که اهالی محل از ظلم و دیکتاتوری تروریستها به جان آمده اند در برابر YPG  شروع به ایجاد و فعالیت کرده اند. هر موفقیت نظامی که توسط عملیات شاخه زیتون به دست می آید به همان مقدار عرب ها، تورکمن ها و کردها را در مقالبه با دیکتاتوری YPG جسورتر می کند.

بطوریکه عملیات شاخه زیتون نه تنها ی پ گ، بلکه امریکا را نیز که تمامی سرمایه گذاریهای خود در سوریه را توسط این گروه تروریستی انجام می دهد، تجرید می کند. اظهارات متفاوت مقامات امریکا در رابطه با تورکیه و عملیات شاخه زیتون نشانگر عدم ثبات فکری در بنیه این کشور میباشد. قبول ی پ گ  از سوی سیا بعنوان سازمان تروریستی نیز به این امر دلالت میکند.

امریکا که در خارج از روند آستانه با پیشگامی روسیه، ایران و تورکیه باقی مانده است، در منطقه به سوی " تنهایی بی ارزش " سوق مییابد. سیاستهای امریکا در راستای از بین بردن یک سازمان تروریستی با توسل به همکاری با سازمان تروریستی دیگری، باعث ناخشنودی در منطقه میگردد. موضع ی پ گ علیه تمامیت ارضی سوریه و طرحهای امریکا در زمینه تشکیل اردوی حراست از مرزها، با واکنش تورکیه، روسیه و ایران مواجه شد. امریکا با ادعای این که روابطش با ی پ گ، در چهارچوب مبارزه با داعش محدود خواهد بود، وارد سوریه شد. حال اینکه در نظر دارد تا پایگاههای نظامی متعددی در این کشور تاسیس بکند.

تحول مهم دیگر در سوریه، احداث پست دیده بانی از سوی نیروهای مسلح تورکیه در چهارچوب روند انتقال به ادلب می باشد. نقطه دیده بانی جدیدالتاسیس در قصبه استراتژیکی العیس در جنوب حلب از نظر کنترل منطقه کاهش تنش گام مهمی محسوب میشود.

تورکیه در دوره های اخیر، علی الخصوص در سوریه با اتکا به روند آستانه و جامعه بین المللی بصورت یک بازیگر استراتژیک و تصمیم گیرنده در آمده است. تورکیه از موقعیت قدرتمند خود در راستای پایان دادن به تراژدی انسانی در سوریه و تامین آینده ای بهتر برای این کشور استفاده می کند.

تبدیل تورکیه به یک بازیگر تصمیم گیرنده در سوریه، علی الخصوص از حمایت تورکیه از مردم این کشور نشات میگیرد. تورکیه از یک سو در خاکهای خود به 3 میلیون سوریه یی پناه داده و از سوی دیگر نیز به بقای زندگی 4 میلیون سوریه یی در داخل مرزهای این کشور یاری می کند.

 اخبار مربوطه