چشم انداز تمدن جهانی از دیدگاه تورکیه چهارشنبه 4 دلو 1396 هجری شمسی

کشورهای عضو اتحادیه اروپا به بحران سوریه هیچ توجهی نشان ندادند تا زمانیکه پناهندگان سوریه یی راه رفتن به این کشورها را در پیش گرفتند

چشم انداز تمدن جهانی از دیدگاه تورکیه چهارشنبه 4 دلو 1396 هجری شمسی

سوریه و ارزشهای سوخته اروپا

کشورهای عضو اتحادیه اروپا به بحران سوریه هیچ توجهی نشان ندادند تا زمانیکه پناهندگان سوریه یی راه رفتن به این کشورها را در پیش گرفتند.

گاهی اوقات برای بدست آوردن یک تجربه مجبورگرفتن درسهای عبرت مشقت باروپرداخت هزینه های بسیارسنگینی میشویم. که میتوان این وضعیت را مربوط به بحران سوریه دانست. بهارعربی، مانند دیگر جوامع وابسته، برسوریه نیزتاثیرگذاشت. جنبش مردم سوریه که پس ازدهه ها سختی های زمستان سوزان دیکتاتوری دراین کشوربمیان آمد و با سرکوب شدید رژیم دیکتاتور حاکم دمشق روبرو گردید.

اکنون به ارزیابیهای پروفیسوردکتر قدرت بلبل استاد دانشکده علوم سیاسی دانشگاه ییلدیریم بایزید ترکیه دراین زمینه توجه شما را جلب میداریم:

ارزشهای اتحادیه اروپا در ساحل به گل نشست

حضور مستقیم سربازان ایرانی در جنگ سوریه، حمایت روسیه از رژیم اسد و فقدان چشم اندازی برای حل و فصل بحران از سوی کشورهای غربی، سبب تعمیق جنگ داخلی در سوریه شد صدها هزار تن کشته شدند و یا به قتل رسیدند. میلیون ها تن نیز مجبوربه ترک خانه و کاشانه های خود شدند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا به بحران سوریه هیچ توجهی نشان ندادند تا زمانیکه پناهندگان سوریه یی راه رفتن به این کشورها را در پیش گرفتند. پس از آنکه پناهندگان آغاز به کوبیدن دروازه های مرزی اروپاکردند، واکنش های نشان داده شده درغرب به شکل مایه یی شرم و ننگ برای بشریت انعکاس یافت. قبل از این غرب مدام می کوشید تا درمورد کثرت گرایی، همزیستی، حقوق بشر، برابری، آزادی وحق زندگی به دیگران پند دهد. اما اکثر کشورهای اتحادیه اروپا، دربرابر آزمون بزرگ نحوه میزبانی ازپناهندگان ناکام مانده مردود شدند. بگونه ایکه در قبال پناهندگان اجرای این ارزشها را نادیده گرفتند. اکثر کشورهای اتحادیه اروپا تنها و تنها در پی یک هدف و یا یک ارزش بودند و آنهم اینکه مانع رسیدن پناهندگان به کشورهای خود شوند. پس از این مرحله بود که جسد بیجان آیلان کودک بینوا و بیچاره سوریه یی به ساحل زد و این در اصل بهترین نمونه بیانگرازارزشهای اروپایی بود که به ساحل زده بود.

ترکیه، کشوری که به دموکراسی اروپایی کمک میکند

برای یک لحظه فرض کنیم که در مورد پناهندگان، کشورهای اردن، لبنان و ترکیه همانند کشورهای عضو اتحادیه اروپا رفتار کنند و دربهای مرزی خود را ببندند. به این ترتیب میلیونها پناهنده به سوی درهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا روانه می شدند. حتی تعداد بسیار کمی از پناهندگان که می توانستند به اتحادیه اروپا برسند، با واکنش های غیر انسانی در این کشورها روبرو می شدند و این امر بتدریج سبب تشدید قدرت فاشیست ها و نازی ها و در نهایت تعمیق بحران انسانی در این قاره میشد. اما در ترکیه وضع به چه صورتی است؟ ترکیه به تنهایی، میزبان 3.5 میلیون سوریه یی در خاک خود است. حزب حاکم ترکیه به صورت آشکار اعلام کرده که سیاست درهای باز را در قبال سوریه تعقیب خواهد کرد. به رغم این اوضاع و برخلاف اروپا، اتخاذ این سیاست سبب افزایش آرای حزب حاکم درترکیه شده است. مثلا شمار پناهندگان اسکان داده شده درشهرکیلیس ترکیه به تنهایی ازشمار پناهجویان موجود دربسیاری ازکشورهای عضو اتحادیه اروپا بیشتراست. پاسخ شهردار کیلیس درقبال اظهارات مسئول عالیرتبه یک کشوراروپایی درقبال پذیرش 130 پناهجواین بود: زحمت نکشید من بیشتر از این تعداد پناهجو را خودم میتوانم در خانه شخصی ام میزبانی کنم. 

تبلیغات سیاه تروریستها و برخی از محافل علیه ترکیه

در این مرحله، به رغم شکست  داعش، سیاست بازیگران جهانی  نه به منظور حل و فصل مشکل سوریه بلکه گویا در راستای عمیق ترکردن ان شکل گرفت. متاسفانه، این وضعیت به سوریه منحصر به فرد نیست. درحال حاضردرهرجایی که ائتلاف بین المللی دخالت کرده هیچ ثباتی وجود ندارد. به طور مثال بی ثباتی در افغانستان، عراق، لیبیا و سوریه همچنان موج میزند. اکنون مرگ، اشک و مهاجرتهای بزرگ مهمترین ویژگیهای این کشورها شده اند. تمام هزینه های این وضعیت باید توسط کشورهای منطقه پرداخت شود. به همین علت، درمواجهه باچنین بحران هایی، ابتداباید به سراغ ائتلاف های منطقه یی  باید رفت، نه ائتلافهای بین المللی که هیچ هزینه ای برای اقدامات خود پرداخت نمی کنند. در اروپا، احزاب سیاسی درتلاش هستند تا ضمن مسابقه با یکدیگر و افزودن بر شدت حملات تبلیغی خود برعلیه مهاجران، پناهندگان، خارجیان ومسلمانان، برمیزان رای خودبیفزایند. مثلا دراتریش  حزبی که شعارخود را مبتنی برصفرکردن شمارمهاجرین دراین کشور قرار داده بود حزب درجه اول اینکشور شد. رای احزاب فاشیست ونازی دربسیاری ازکشورهای اروپایی درحال افزایش است. دربعضی ازکشورها آنها یک ائتلاف تشکیل میدهند. احزاب مرکز راست وچپ نیزبا مشاهده رشد احزاب رادیکال دراغلب این کشورها درحال رادیکالیزه شدن هستند. مطمئنا، این روند بحرانی اروپا که سبب انزوای این قاره خواهد شد دارای خطرات بسیار جدی ای برای بشریت میباشد. امروزه اگرهنوزهم احزاب دموکراتیک در اروپا میتوانند به قدرت برسند نباید فراموش کنیم که در این امر مهاجرین و ترکیه ازنقش بسزایی برخوردارهستند. از سوی دیگر عدم حضور هیچ پناهجوی سوریه یی درایران وکشورهای حوزه خلیج موضوع مهمی است باید به خوبی مورد توجه قرار گیرد.

عملیات شاخه زیتون نیروهای مسلح ترکیه علیه تروریستها در شمال سوریه

اکنون درشرایطی که داعش شکست خورده و جنگ داخلی سوریه روندی رو به پایان را آغاز کرده است تلاش آمریکا برای تجهیز گروه تروریستی پ.ی.د/ ی.پ.ج از طریق ارسال هزاران تریلر سلاح و تبدیل کردن آنها به یک نیروی مرزی سبب واکنش جدی و برحق ترکیه و کشورهای منطقه شده است. دو گروه تروریستی پ.ک.ک و پ.ی.د تاکنون دهها هزار تن را در کشورهای منطقه به خاک و خون کشیده اند. واکنش ترکیه به تشکیل نیروی مسلحی ازتروریستهای پ.ی.د/ ی.پ.ج درمرزاینکشورشبیه تلاش بن لادن برای تشکیل نیرویی ازتروریستهای القاعده درمرز آمریکا است. واکنش آمریکا به این موضوع چگونه خواهد بود؟ به همین دلیل است که ترکیه برای حفاظت ازامنیت خود، رهایی مردم منطقه از اسارت این گروه تروریستی، ممانعت از بروز موج جدیدی از مهاجرت و تاسیس صلح وثبات در منطقه، براساس اصل دفاع مشروع از خود و منطبق بر قوانین بین المللی اقدام به اغاز عملیات شاخه زیتون در شمال سوریه و در منطقه عفرین کرده است. اقدام مشروع ترکیه توسط عده یی از مراکز و محافل تحریف شده است. یکی از مهمترین دلایل اجرای شاخه زیتون، حفاظت از تمامیت ارضی سوریه است. در حقیقت سازمان تروریستی PYD / YPG تحت حمایت ایالات متحده  امریکا در تلاش است که ازشمال عراق تا بحیره مدیترانه را گام به گام تصرف کند و سوریه و عراق را تقسیم نماید. عملیات شاخه زیتون ترکیه از سوی این محافل به گونه ای نمایش داده میشود که گویا نه اقدامی علیه تروریزم بلکه تلاشی علیه کردهاست. همانگونه که عملیات صورت گرفته علیه اسامه بن لادن علیه اعراب نبود این عملیات نیزعلیه تروریستها است، به نفع کردها و مردم سوریه و ملتهای منطقه است و درراستای صلح و ثبات جهانی است.  هدف ترکیه آن است که مانع از تشکیل یک منطقه تروریستی توسط سازمانی شود که از دهها سال بدینطرف مرتکب جرائم تروریستی میشود. در این صورت است که میلیونها عرب و کرد و ترکمن اعم از مسلمان و مسیحی و غیره میتوانند به خانه های خود بازگردند. مثل تمام جنگ ها، یک روزاین جنگ هم پایان خواهد یافت. مهم این است وقتیکه به عقب نگاه میکنیم به خود بگوییم که برغم تحمل اضراروتلفات بسیارکدام ارزشها را حفظ کردیم و به نسلهای آینده انتقال دادیم.

ارزیابیهای پروفیسوردکتر قدرت بلبل استاد دانشکده علوم سیاسی دانشگاه ییلدیریم بایزید ترکیه را تقدیم شما نمودیم.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kudret BÜLBÜLاخبار مربوطه