نا‌امنیهای شمال ازترس ایجاد شورایعالی ایتلاف راه اندازی گریده است
یاد قربانیان زلزله 1999 مرمره گرامی داشته شد
رئیس جمهور ترکیه به اردن میرود
شادی و تفریح کودکان پناهجوی سوریه یی و عراقی در ترکیه
صدور اجازه ورود حجاج قطری به عربستان سعودی
سازمان هلال احمر ترکیه به کمک مردم شهر ترکمن نشین تلعفر شتافت
امریکا در بحبوبه خروج ازافغانستان مانند «ابرقدرت بازنده» است
ترامپ با تیم امنیتی اش در مورد ستراتیژی جدید درافغانستان تشکیل جلسه میدهد
چین به افغانستان کمک نظامی میکند
حمله به اقلیت های مذهبی در افغانستان نگران کننده است
برنامه ها
ترکیه
فرهنگ و هنر
اقتصاد
اروپا
دانش و تکنالوژی
افغانستان
دنیا
کشور های همسایه
صحت و محیط
شرق میانه
سپورت
جامعه

Bizden Ezgiler