Cumalıkızık:奥斯曼帝国建筑 UNESCO世界遗产

奥斯曼帝国建筑遗址:居马勒克兹克 |

奥斯曼帝国建筑遗址:居马勒克兹克

进入UNESCO目录的奥斯曼帝国建筑周末迎来众多参观者

进入联合国教科文组织的世界遗产名录的拥有700年历史的奥斯曼帝国建筑Cumalıkızık,周末得到了数百名游客的参观访问


标签: 奥斯曼帝国 , 世界遗产 , 奥斯曼帝国建筑 UNESCO世界遗产 , Cumalıkızık