Балканите-Текущи събития 6

Присъствието на терористичната организация ДАЕШ на Балканите...

Балканите-Текущи събития 6

През последния период германските медии публикуваха различни статии относно усилията на терористичната организация ДАЕШ за привличане на бойци в своите редове от Западните Балкани и относно заплахата, която представлява ДАЕШ за Германия. Причината за тези статии бяха изявленията на германското разузнаване, че терористичната организация е започнала да провява все по-голям интерес към Балканите и главно към Босна и Херцеговина. В тези рамки се отсоява, че се държи живо сътрудничеството между радикалните религиозни групи на Балканите и в Германия. Въпреки че съществуват доказателства, че радикализацията на Балканите ескалира германските медии окачествиха Балканите като регион, в който се създават потенциални терористични заплахи.

Балканските държави от една страна остояват, че не са информирани, че в региона може да бъдат организирани терористични атентати. От друга страна се изпитва безпокойство, че сред бежанците пристигнали в балканските страни с надеждата да достигнат западноевропейските страни може да има и членове на ДАЕШ.

Някои видео кадри разпространеи в социалните медии в интернет започнаха дискусии за присъствието на ДАЕШ на Балканите. Например през месец юли 2015 година, ДАЕШ публикува в интерент видео запис, че ще превземе напълно Западните Балкани. В друго видео от 5 юни 2015 година се иска от мюсюлманите на Балканите или да воюват за ДАЕШ в Сирия или да започнат атентати в страните, в които се намират. По този начин става ясно, че ДАЕШ се възползва от интернет и социалните медии не само за да води своята пропаганда на Балканите, но и за да набира кадри и да събира пари. Вярва се, че въпросната пропаганда е оказала най-голямо влияние над вахабитите /ислямско фундаменталистко течение/. Спорд доклада на Центъра за изследване на сигурността в Косово пропагандата на ДАЕШ се води в някои джамии и къщи в Македония, Косово и Албания. Всички западнобалкански страни с цел да възпрепястват чуждестранните бойци искащи да воюват за ДАЕШ в Ирак и Сирия приеха законови промени  забраняващи на гражданите си да заминават за военните зони и предвиждащи наказания за тези, които ги поощряват и финансират. В тези рамки се работи за установяването на включилите се във войните в страните от Близкия Изток и на тези, които възнамеряват да воюват за ДАЕШ. От друга страна бе разгърнато и сътрудничеството с ислямските организации, които много по-лесно и по-бързо устяновяват радикализацията. Освен това посредством регионалното и международно сътрудничество се полагат усилия за борба с чуждестранните терористи. На дневен ред бяха поставени и усилията за започването на рехабилитационни програми за тези, които след като са участвали в сблъсъците на чуждестранните фронтове са се завърнали в страните си.

На фона на всичко това властите в балканските страни полагат да не се създава излишна паника сред населението. Поради факта, че медиите не полагат достатъчно усилия да правят разграничение между Исляма и терора докато информират обществото за участието на граждани от балканските страни в сблъсъците в страните от Близкия Изток без да осъзнават поощряват ислямофобията.

Когато става въпрос за чуждестранните бойци от Западните Балкани на преден план излиза Босна и Херцеговина. Чуждестранните медии отстояват, че над 300 граждани на Босна и Херцеговина се сражават за ДАЕШ в Сирия и Ирак, но според доклада публикуван от босненското сдружение „Атлантическа инициатива” към ДАЕШ са се присъединили 115 граждани на Босна и Херцеговина.

Според въпросния доклад 1/3та от тези чуждестранни бойци имат криминално минало, а известна част са от диаспората.

Според косовските власти близо 250 косовци воюват в Близкия Изток. По-рано се отстояваше, че някои имами оставайки под влиянието на имами от Египет са поощрявали гражданите да воюват за ДАЕШ.

Според сръбското разузнаване близо 20 граждани на Сърбия воюват за ДАЕШ в Сирия и Ирак. От друга страна и някои граждани на Сърбия живеещи в Западните страни са се присъединили към ДАЕШ.

Предполага се, че за ДАЕШ воювати  около 15 граждани на Черна гора и десетки граждани на Макодания. Имамите на няколко джамии в Скопие, които не са под контрола на мюфтийството поощряват мюсюлманите да се включат доброволно във войните в Сирия и Ирак.

Мнозинството от гражданите на балканските държави заминали да воюват за ДАЕШ в Сирия и Ирак вярват, че Исляма е под заплаха и че трябва да защитават своята вяра. Освен бойците с криминално минало, мнозинството от чуждестранните бойци са от бедни семейства и те биват привличани с обещания за богатство и благоденствие. Именно поради това страните от Западните Балкани освен наказателните мерки трябва да се вземат под внивание и социалноикономическото измерение на въпроса. 

Предложихме ви коментара на доктор по политическите икиномически науки Ерхан Тюрбедар...Още новини по темата