РОЛЯТА НА ТЕРОРИСТИЧНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ПКК/КДжК В ТЪРГОВИЯТА С НАРКОТИЦИ

РОЛЯТА НА ТЕРОРИСТИЧНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ПКК/КДжК В ТЪРГОВИЯТА С НАРКОТИЦИ

РОЛЯТА НА ТЕРОРИСТИЧНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ПКК/КДжК В ТЪРГОВИЯТА С НАРКОТИЦИ

Връзката между тероризма и наркотиците

Наркотиците са една от най-актуалните и сериозни заплахи пред света и тази заплаха расте с всеки изминал ден. Наркотиците се превърнаха в много голяма заплаха специално за младежите и бъдещото поколение а също така те се явяват и източник на средства за терористите и за средите печелещи пари от търговията с тях.

В публикуваните през последните години доклади на международни организации относно тероризма и наркотиците се подчертава че терористите придобиват финансови средства именно посредством търговията с наркотици и използват тези средства за закупуването на оръжие, воденето на пропаганда и посрещането на другите нужди на терристичните организации. В тях се подчертава че световният обем на търговията с наркотици е 320 милиарда долара и голяма част от тези пари се използват от терористичните и други престъпни организации. В доклада за наркотиците от 2016 година се подчертава че търговията с наркотици в ЕС възлиза на 24 милиарда долара.

Няма да бъде погрешно да се каже че има връзки на интереси между терористичните организации и търговците на наркотици. Престъпните организации взаимстват от терористичните организации методите им на организация и на дейност, а терористите се възползват от наркотиците като средство за придобиване на приходи и от методите следвани от търговците на наркотици при прането на мръсни пари. Тероризмът и търговията с наркотици са едно цяло и са проказа за цялото човечество. От една страна терористичните организации печелят пари за кървавите си акции посредством търговията с наркотици а от друга страна предизвикват и срив на производствената сила предизвиквайки нарастване на броя на наркоманите.

 

Търговията с наркотици на терористичната организация ПКК/КДжК   

Терористичната организация ПКК/КДжК е една от терористичните организации организиращи от години насам нападения в Турция. Тя придобива голяма част от приходите си от търговията с наркотици и участва във всички етапи от производството до продажбата им. Дълго време тази терористична организация съумява да укрие от обществеността в Труция факта че е замесена в търговията с наркотици. Но в резултат на показанията на заловени ръководни членове на терористичната организация и на доказателствата събрани по време на операции в чужбина става ясно че ПКК/КДжК е замесена в международната търговия с наркотици.

Лидерите на терористичната организация се опитват да укрият от обществеността и от членовете производството и търговията с наркотици защото знаят че трговията с наркотици е престъпление срещу човечеството и връзката на организацията с наркотърговията ще навреди на пропагандата им и на вербуването на нови членове.

По време на проведената през 1990 година Втора Национална Конференция, терористичната организация ПКК/КДжК приема решение за събирането на данъци от населението и от контрабандистите, и това се приема като доказателство за това че още от самото си създаване тя взима активно участие в търговията с наркотици.

В показанията си от 1999та година, А.Йоджалан отбелязва че не са водели лично търговия с наркотици а са събирали „данък” от наркотърговците, че много терористи заемащи отговорни постове, между които и брат му Осман Йоджалан, са имали връзки с наркотърговците в Загрос и Маку и че това е било извън неговия контрол.

За ПКК/КДжК производството и продажбата на наркотици е едно много лесно средство за придобиване на печалби и тя работи с много професионални методи в тази сфера. Първоначално тя взима рекети от наркотърговците разрешавайки им да се възползват от контролираните от тях територии като база за производство на наркотици и осигурявайки безопасността им, но след като осъзнава обема на приходите от търговията с наркотици, започва сама да води производството и продажбата им.

Резултатите от операциите на антитерористичните и антинаркотични отряди показват че този анализ е правдив и ПКК/КДжК не се задоволява само с рекетите получавани от търговците на наркотици но и сама участва в призводството и пласмента им. По време на операциите срещу тази терористична организация бяха конфискувани голямо количество наркотици. В периода 1980-2017 година са били организирани 414 операции на отдела за борба с наркотърговията и са били арестувани хиляда 325 души, като са конфискувани десетки хиляди килограма наркотици и 88 милиона бройки канабис. Това също е пряко доказателство за активното участие на терористичната организация в търговията с наркотици.

Терористичната организация ПКК/КДжК участва в следните престъпни дейности :

-Лично координира посева, транспорта и търговията с наркотици,

-Взима рекети от търговците с наркотици в страната и от лица транспортиращи по нелегален начин през страната ни наркотици,

-Участва в пласмента на наркотиците в Европа и в продажбата им по улиците,

-Тя конфискува наркотиците от търговците които търгуват без да са я уведомили за това,

-Предоставя място и охрана на наркотърговците,

-Игре активна роля в посяването на канабис в Източен и Югоизточен Анадол в Турция,

-В организацията има групи които провеждат дейностите и операциите засягащи търговията с наркотици тайно от другите членове на терористичната организация,

За терористичната организация посевът и продажбата на канабис е най-печелившата дейност и тя добива големи приходи от продажбата на канабиса събиран в Източен и Югоизточен Анадол. Тя поощрява и жителите на тези райони да посаждат канабис и получават част от печалбите от продажбата на тези наркотици.

Терористичната организация сееше канабис и бял мак и в градините намиращи се в лагерите й в долината Бекаа в Ливан и тук бяха разположени и лаборатории където от тези растения се добиваше опиум. Сега подобни ниви и лаборатории се намират в лагерите на терористичната организация в Ирак, в близките до турската граница села. От получавания афганистански опиум терористичната организация синтезира в лабораториите си хероин който се пласира на европейския пазар. Терористите събират от контрабандистите внасящи в Турция през източните й граници наркотици, данък и събира откупи от тях посредством заплахи и отвличания на членове на семействата им.

Турция, поради своето географско разположение, представлява мост между районите в които се добиват и произвеждат наркотиците и страните в които те се продават. Страните в света в които се добиват най-много наркотици са Афганистан, Пакистан и Иран. Турция представлява транзитна преходна точка между тези райони и европейските страни и маршрутът който следват наркотиците е известен под името „Балкански маршрут”. Терористичната организация ПКК/КДжК пласира посредством този път произведените или придобити по различни пътища наркотици на европейските пазари.

През последния период ПКК/КДжК започна да налага контрол и над уличните продавачи в Европа, и да регулира пласмента и продажбата на наркотиците. Тази стъпка бе предприета поради високите приходи от уличната продажба на наркотици. Британското идейно учреждение Хенри Джексън в доклада си озаглавен „Забравените чуждестранни бойци-ПКК в Сирия”, сочи че най-големите приходи на терористичната организация в Европа са от продажбата на наркотици и че пристигащите от Иран наркотици, преминавайки през Турция, достигат Европа където се продават посредством набелязани лица.

 

Констатации на международни учреждения и на някои страни относно търговията с наркотици водена от терористичната организация ПКК/КДжК

Международните източници многократно са констатирали че търговията с наркотици е един от основните средства за финансови приходи на терористичната организация ПКК/КДжК. Офисът на ООН за наркотици и престъпления дава място на предположението че годишният приход от търговията с наркотици доставяни в Европа от Централна Азия, Афганистан и други страни възлиза на 5 милиарда долара. Според европейски разузнавателен експерт половината от тази сума влиза в касата на терористичната организация ПКК/КДжК. В резултат на 23 от общо 41-те антинаркотични операции организирани в световен мащаб през 1992 година, бяха заловени лица имащи връзки с терористичната организация ПКК/КДжК. Това е посочено и в регистрите от този период на Интерпол. При операции през 90те години в Испания, Италия, Германия, Швейцария, Франция и Турция бяха конфискувани и унищожени с тонове наркотици. По данни на Интерпол, през 1992 година ПКК е контролирала 80 процента от търговията с наркотици в Европа а през 1994 година е контролирал 60-70 процента.

През последите години Интерпол постави под наблюдение търговията с наркотици водена от кюрдски групи в Германия, Италия, Холандия и Испания. Предполага се че тези групи имат връзки с терористичната организация ПКК, която е известна и като терористичната група притежаваща нарколаборатории в северната част на Ирак и в източните райони на Турция. ПКК събира пари и от тези кюрдски групи търгуващи с наркотици в Европа. Възползвайки се от организацията си в Европа ПКК пласира наркотици и за САЩ. През 1996 година ПКК е продавала един грам хероин в САЩ за 350 долара. Само от наркотиците транспортирани от Афганистан за Европа за период от една година, ПКК печели между 50 и 100 милиона долара. Според международните източници общият годишен приход на ПКК от търговията с наркотици достига 1,5 милиарда долара.

Данните за търговията с наркотици на ПКК и на други сепаратистки организации през 2011 година са посочени в доклада на Интерпол за Състяние и Тенденции на тероризма. В доклрада се отбелязва че ПКК/КДжК води различни престъпни деяния между които и продажбата на наркотици за да финансира дейността си. В същия доклад от 2013 се подчертава че според данните на турското разузнаване и протоколите от разпитите на терористите, терористичната организация ПКК продължава търговията с наркотици за да воже да финансира престъпната си дейност. В тези доклади е дадено място и на показания в които се говори как терористите събират данъци от контрабандистите преминаващи турската граница, получава дял от продажбата на наркотиците в Европа и осигурява на търговците протекция и посредничи в контактите им с други престъпн организации търгуващи с наркотици.

В доклад на НАТО от 2007 година се заявява че незаконната търговия с наркотици е носещата най-големи приходи криминална дейност на ПКК/КДжК и че тя има роля във всеки един етап на добива, синтеза и продажбата на наркотиците.

В доклад на Дирекцията на САЩ за борба с наркотиците се отбелязва че ПКК/КДжК контролира голяма част от трафика и продажбата на наркотиците и събира рекети от лицата транспортиращи наркотиците и от уличните продавачи на наркотици. Ръководителят в ДЕА Аса Хъчинсън подчертава че ПКК налага данъци на контрабандистите от Югоизточен Анадол, които пласират и транспортират наркотиците и се възползва от събираните средства за да води терористична дейност срещу Турция.

Министерството на Хазната на САЩ обяви през 2009 и 2011 година членовете на ПКК Мурат Карайълан, Али Ръза Алтун, Зюбеир Айдар, Джемил Байък, Дуран Калкан, Ремзи Картал, Сабри Ок и Адем Узун за чуждестранни търговци на наркотици на които са наложени санкции и по този начин утвърди в международен мащаб участието на терористичната организация ПКК в търговията с наркотици.

През 2012 година, Офисът за контрол на чуждестранната собственост към мнистерството на хазната на САЩ оповести че членовете на ПКК Зейнеддин Гелери, Черкез Акбулут и Йомер Бозтепе са отговорни за пласирането на наркотиците в Европа и специално в Молдова.

В доклада на Държавния департамент на САЩ за Контрол на международната търговия с наркотици от 2016 година се сочи че са заловени много кюрди и иранци които участват в процеса на транспортирането на наркотиците от Афганистан в Турция, че това са лица подкрепящи ПКК и че през 2015 година в много градове в Турция и в Европа са били проведени операции срещу търговците с наркотици.

Според данните на Националния отдел за криминално разузнаване на полицията във Великобритания се сочи че ПКК контролира пласмента на близо половината от наркотиците пласиращи се на европейските пазари а според ЕнСиАйЕс през 1988 година приходът на ПКК възлиза на 85 милиона долара и 44 процента от тези приходи са от продажбата на наркотици.

Германската главна прокуратур е подчертала че 80 процента от наркотиците конфискувани в Европа са пласирани с участието на терористичната организация ПКК. Външният министър на Германия Зигмар Габриел подчерта през юни 2017 година  че ПКК е замесена в търговията с оръжие и наркотици в Германия и затова е забранена, и че прекъсването на каналите за финансови приходи на ПКК ще бъде от полза за страната.      

Френският Институт по Криминология, в доклада си от 1995 година акцентира на положението на ПКК в търговията с наркотици и посочи че е налице „биологическа, политическа и криминална връзка между организацията и престъпните картели. Същата година лидерът на Кюрдската Демократическа Пратия Месут Бразани бе заявил че ПКК води търговия с наркотици.

Според данните от 1988 година на италианската финансова полиция, ПКК участва пряко в международната търговия с наркотици, участва в незаконното транспортиране на мигранти и сбира рекети от турските работници и бизнесмени в Европа под формата на Такса за защита.

 

Заключение и преценка           

Изредените до тук доказателства пказват че терористичната организация ПКК/КДжК взима пряко участие в търговията с наркотици. По време на антитерористичните операции в Турция са конфискувани голямо количество наркотици а при операции на отрядите за борба с наркотиците са заловени или ликвидирани много терористи от ПКК. Показанията на тези заловени терористи и констатациите на редица международни учреждения или чуждестранни органи показват по открит начин че ПКК получава финансови средства посредством участие в търговията с наркотици и взима активно и пряко участие в международния пласмент на наркотиците.

        


Етикети: наркотици , ПКК

Още новини по темата