Над 29 милиона чуждестранни туристи са посетели Турция от началото на годината

В периода януари-октомври Турция е посетена от над 29 милиона чуждестранни туристи като 63% от тях са предпочели Анталия и Истанбул...

Над 29 милиона чуждестранни туристи са посетели Турция от началото на годината

         В периода януари-октомври Турция е посетена от над 29 милиона чуждестранни туристи като 63% от тях са предпочели Анталия и Истанбул.

         През разглеждания период страната ни е била посетена от 29 милиона 53 хиляди и 450 чеждестранни туристи от над 100 страни, което е с 28,01% повече в сравнение със същия период на миналата година.

         Най-голям брой туристи са пристигнали от Русия. В периода януари-октомври Турция е била посетена от 4 милиона 565 хиляди и 275 туристи от Русия, 3 милиона 336 хиляди и 7 туриста от Германия, 2 милиона 118 хиляди и 263 души от Иран, 2 милиона 71 хиляси и 838 души от Грузия, 1 милион 576 хиляди и 738 туристи от Великобритания, 1 милион 541 хиляди и 458 туристи от България, 1 милион 212 хиляди и 644 души от Украйна и по над 500 хиляди души от Азербайджан, Ирак, Саудитска Арабия, Франция, Холандия и Гърция.

         Най-много туристи са посетели Анталия- 9 милиона 255 хиляди и 267 души, а на второ място е Истанбул, който е бил посетен от 9 милиона и 8 хиляди и 643 души.

         Очаква се до края на годината Турция да бъде посетена от близо 32 милиона чуждестранни туристи.Още новини по темата