Турция започна да налага допълнителен данък на Американските стоки

Министърът на икономиката Нихат Зейбекчи заяви, че днес на 21 юни е започнало налагането на допълнителен данък върху стоките от Американски произход.

Турция започна да налага допълнителен данък на Американските стоки

Министърът на икономиката Нихат Зейбекчи заяви, че днес на 21 юни е започнало налагането на  допълнителен данък върху стоките от Американски произход. Данъците са в  еквивалентен размер и тежест с тези които започна да налага САЩ на Турските стоки и продукти.

На 23 март САЩ започнаха да прилагат 25% допълнително мито върху вноса на желязото и стоманата и 10% върху алуминия. Турция поиска да е освободена от това облагане, но то не беше прието.

Турция, в отговор на тези мерки, взе решени да повиши митото с която данъчната тежест достига до 266,5 милиона долара. Вноса на  американските въглища, хартия, орехи–бадеми, тютюн, ориз, автомобили, козметика, машини и оборудване, нефтохимия са на стойност от около 1,8 милиарда долара.

Съответните решения от днес са в сила.

Зейбекчи отбеляза, че мерките ще се приложат върху някои американски продукти които са определени след щателен анализ.  Целта на това решение е да се запазят интересите на Турция и да осигури възможност за положителни преговори между двете страни.Още новини по темата