Vijeće ministara BiH: Nastavljen rast svih ekonomskih parametara u BiH

Prema posljednjim podacima Centralne banke BiH, u platnom bilansu za pola godine ukupna strana ulaganja su iznosila 386,7 miliona KM i veća su za 66,8 posto u odnosu na isti period prošle godine.

Vijeće ministara BiH: Nastavljen rast svih ekonomskih parametara u BiH

 Nastavlja se rast svih ekonomskih parametara u Bosni i Hercegovini stoji, između ostalog, u informaciji Direkcije za ekonomsko planiranje o kretanju makroekonomskih pokazatelja za januar - oktobar 2017. godine, sa kojom je na današnjoj sjednici upoznato Vijeće ministara BiH. 

  Prema informaciji, registrirani ekonomski rast u trećem kvartalu prošle godine u BiH iznosio je 2,6 posto u odnosu na isti kvartal prethodne godine, čime je nastavljen rast iz prvog i drugog kvartala. Značajniji doprinos rastu BDP-a, nakon dužeg vremena, ostvaren je u domenu investicija, uz rast privatne potrošnje i pozitivni vanjskotrgovinski bilans, dok je javna potrošnja stagnirala.

Prema posljednjim podacima Centralne banke BiH, u platnom bilansu za pola godine ukupna strana ulaganja su iznosila 386,7 miliona KM i veća su za 66,8 posto u odnosu na isti period prošle godine.

U oktobru 2017. godine u BiH je nastavljen četveromjesečni trend rasta robnog izvoza po dvocifrenim stopama rasta i iznosio je 20,5 posto u odnosu na isti mjesec prethodne godine, dok je uvoz roba porastao za 15 posto. Porastao je i broj zaposlenih u septembru 2017. godine za 2,4 posto u odnosu na isti mjesec 2016. godine i iznosio je 753,4 hiljade.

Za deset mjeseci ove godine u BiH je prikupljeno oko 11,8 milijardi KM prihoda od indirektnih i direktnih poreza, što je za 8,3 posto više u odnosu na isti period prethodne godine. Istovremeno su entitetske poreske uprave prikupile oko 5,9 milijardi KM prihoda, što je više za oko 515 miliona KM u odnosu na isti period 2016. godine. Ukupni depoziti na kraju ovog perioda iznosili su 19,6 milijardi KM i zabilježili su rast od 12,1 posto, a najveći doprinos rastu došao je iz sektora stanovništva, čiji su depoziti iznosili 11,1 milijardi KM.

 Vijeće ministara BiH utvrdilo je prijedlog sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj - Projekt restrukturiranja željeznica Republike Srpske, vrijedan 51,3 miliona eura.

Cilj ovog projekta je unapređenje operativne efikasnosti i finansijske održivosti željeznica Republike Srpske. Rok otplate zajma je 32 godine, uključujući sedam godina grejs perioda, a sredstva su alocirana na Republiku Srpsku – Željeznice Republike Srpske. Prijedlog sporazuma o zajmu sa Osnovama za njegovo zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH, a za potpisnika je predložen ministar finansija i trezora.

Vijeće ministara BiH primilo je k znanju izvještaj o socijalnoj uključenosti Bosne i Hercegovine za 2016. godinu s pregledom socio-ekonomskih trendova od 2013. do 2016. godine u našoj zemlji.

Ovaj izvještaj Direkcije za ekonomsko planiranje predstavlja razradu procesa koji omogućava osobama izloženim riziku od siromaštva i socijalne isključenosti da steknu priliku i neophodnu podršku za potpuno učešće u svim sferama društva dostizanjem prihvatljivih standarda života. Socijalno uključivanje osnov je socijalnih politika u zemljama Evropske unije, kao i njihove uzajamne koordinacije na nivou EU.

   Vijeće ministara BiH upoznato je sa informacijom o ukupnim aktivnostima Direkcije za evropske integracije u vezi sa upravljanjem procesom evropskih integracija i o finalizaciji pripreme odgovora na 3.242 pitanja iz Upitnika Evropske komisije.

Uz korekcije na sjednici, Vijeće ministara BiH usvojilo je svoj Program rada za 2018. godinu koji, kao prioritete, ističe provođenje daljnjih aktivnosti za pristupanje Evropskoj uniji, ekonomski razvoj, jačanje vladavine prava, ispunjavanje obaveza iz „Partnerstva za mir“ te daljnje unapređenje regionalne i međunarodne saradnje.

Godišnji program je zasnovan na Srednjoročnom programu rada Vijeća ministara BiH, koji viziju razvoja Bosne i Hercegovine oslanja na pet općih principa razvoja (integrirani rast, pametni rast, održivi rast, inkluzivni rast, upravljanje u funkciji rasta) te na taj način povezuje rad Vijeća ministara BiH sa strategijom „Evropa 2020“ i strategijom „Jugoistočna Evropa 2020“. Program rada Vijeća ministara BiH sadrži Akcioni plan s pregledom zakona, ugovora, odluka, izvještaja, informacija, analiza, strategija, pravilnika, kao i drugih materijala, uključujući i oko 100 razvojno-investicijskih projekata/programa, planiranih za usvajanje tokom 2018. godine.

Vijeće ministara BiH usvojilo je izvještaj Agencije za sigurnost hrane o provedenom programu kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog porijekla u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu.

Prema Izvještaju, analizirano je 195 uzoraka, od kojih je 109 lli 56 posto domaćeg, a 86 ili 44 posto inozemnog porijekla te je izvršeno više od 31 hiljadu analiza. U Izvještaju se navodi da su četiri uzorka ili dva posto njih sadržavali ostatke pesticida u koncentraciji iznad maksimalno dozvoljene količine propisane Pravilnikom.

Radi se o po jednom uzorku kultiviranih gljiva i šljiva te o dva uzorka stonog grožđa. Istovremeno je kod 60 uzoraka detektovano prisustvo ostataka pesticida ispod propisane maksimalno dozvoljene količine, dok pesticidi nisu detektovani kod l3l uzorka. Ostaci pesticida nisu detektovani kod voćne kaše, graha, kornišona, krompira, mandarina i mladog luka. Uzimanje uzoraka i analize rađene su u tri različita perioda tokom prošle godine.Povezane vijesti