R.T.Әrdoğan Amerikanın Türkiyәdә fәaliyyәt göstәrәn şirkәtlәrinin rәhbәrlәrini qәbul edәcәk

Bu barәdә Prezident Aparatının mәtbuat xidmәtindәn verilәn mәlumatda bildirilib.

R.T.Әrdoğan Amerikanın Türkiyәdә fәaliyyәt göstәrәn şirkәtlәrinin rәhbәrlәrini qәbul edәcәk

Türkiyәnin Dövlәt başçısı Rәcәb Tayyib Әrdoğan sabah Amerikanın Türkiyәdә fәaliyyәt göstәrәn şirkәtlәrinin rәhbәrlәri ilә bir araya gәlәcәk.

Bu barәdә Prezident Aparatının mәtbuat xidmәtindәn verilәn mәlumatda bildirilib.

Mәlumatda Prezident İqamәtgahında keçirilәcәk görüşdә 30-dan çox şirkәt rәhbәrinin iştirak edәcәyi bildirilib.

Qeyd edәk ki, görüşdә Türkiyә ilә Amerika Birlәşmiş Ştatları arasındakı әlaqәlәr vә son iqtisadi proseslәr әtrafında fikir mübadilәsinin aparılması gözlәnilir.Әlaqәli Xәbәrlәr