Diyarbәkirdә bir kәnd mühafizәçisi şәhid oldu

Bu barәdә Diyarbәkir Valiliyindәn verilәn mәlumatda bildirilib.

Diyarbәkirdә bir kәnd mühafizәçisi şәhid oldu

Türkiyәnin Diyarbәkir şәhәrinin Silvan qәsәbәsindә tәhlükәsizlik qüvvәlәri ilә terrorçular arasında baş verәn qarşıdurma nәticәsindә bir kәnd mühafizәçisi şәhid olub.

Bu barәdә Diyarbәkir Valiliyindәn verilәn mәlumatda bildirilib.

Qarşıdurma zamanı iki kәnd mühafizәçisinin dә yaralandığı vurğulanıb.

Bölgәdә әmәliyyatlar davam etdirilir.



Әlaqәli Xәbәrlәr