Brüsseldә Türkiyә Prezidenti R.T.Әrdoğanın vә Yunanıstan Baş naziri Aleksis Çiprasın görüşü olub

Türkiyә Prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğan iyulun 12-dә  Belçikanın paytaxtı Brüsseldә keçirilәn NATO sammiti çәrçivәsindә ikitәrәfli görüşlәr keçirib.

Brüsseldә Türkiyә Prezidenti R.T.Әrdoğanın vә Yunanıstan Baş naziri Aleksis Çiprasın görüşü olub

Türkiyә Prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğan iyulun 12-dә  Belçikanın paytaxtı Brüsseldә keçirilәn NATO sammiti çәrçivәsindә ikitәrәfli görüşlәr keçirib.

Dövlәt başçısı bu çәrçivәdә Yunanıstanın Baş naziri Aleksis Çiprasla  bir araya gәlib.

Mәlumata görә, görüş 1 saat 45 dәqiqә davam edib.Әlaqәli Xәbәrlәr