Binәli Yıldırım İslam alәmini Ramazan bayramı münasibәtilә tәbrik edib

Baş nazir Binәli Yıldırım Ramazan bayramı münasibәtilә verdiyi açıqlamada Türkiyәnin mәzlumlara sahib çıxmağa vә bәşәriyyәtin  vicdanı olmağa davam edәcәyini qeyd edib.

Binәli Yıldırım İslam alәmini Ramazan bayramı münasibәtilә tәbrik edib

Türkiyәnin Baş naziri Binәli Yıldırım İslam alәmini Ramazan bayramı münasibәtilә tәbrik edib.

Baş nazir Binәli Yıldırım Ramazan bayramı münasibәtilә verdiyi açıqlamada Türkiyәnin mәzlumlara sahib çıxmağa vә bәşәriyyәtin  vicdanı olmağa davam edәcәyini qeyd edib.

Terrola mübarizәnin qәtiyyәtlә davam etdirilәcәyini bildirin Binәli Yıldırım  terrorla mübarizәnin sonunadak davam edәcәyini vurğulayıbӘlaqәli Xәbәrlәr