Avropaya keçmәyә çәhd göstәrәn 211 qaçqın saxlanılıb

Tәhlükәsizlik qüvvәlәri Әdirnәnin Bosnaköy  kәndi ilә İpsala, Keşan vә Meriç qәsәbәlәrindә әmәliyyat keçirib.

Avropaya keçmәyә çәhd göstәrәn 211 qaçqın saxlanılıb

Türkiyәnin Әdirnә şәhәrindә qeyri-leqal yollarla Avropaya keçmәyә çalışan  211 qaçqın saxlanılıb.

Tәhlükәsizlik qüvvәlәri Әdirnәnin Bosnaköy  kәndi ilә İpsala, Keşan vә meriç qәsәbәlәrindә әmәliyyat keçirib.

Әmәliyyat nәticәsindә 211 qaçqın saxlanılıb.

Qeyd edәk ki, qaçqınlar әmәliyyatlardan sonra Әdirnә Miqrasiya İdarәsinә tәhvil verilib.Әlaqәli Xәbәrlәr