Burseya dağında əlləri tətikdə gözləyən əsgərlərimiz

Burseya dağında əlləri tətikdə gözləyən əsgərlərimiz |

Burseya dağında əlləri tətikdə gözləyən əsgərlərimiz

Etiketlәr: Burseya dağı