AYIN SUALI

Sentyabr ayının sualı belədir: Bu il Zәfәr Bayramının neçәnci ili qeyd olundu?

A. 96

B. 94

C. 97

Suala düzgün cavab verәn dinlәyicilәrimizә “Türkiyәnin sәsi” radiosunun hәdiyyәsi var.

Cavablarınızı 30 sentyabr  tarixinәdәk istәr poçt, istər elektron ünvanlarımıza, ya da faks nömrәmizә göndәrә bilәrsiniz.

Elektron poçt ünvanımız: azerbaycan@trt.net.tr

Faks nömrәmiz: 00-90-312- 463 - 34 -54,  

Poçt ünvanımız: PK 333, İNDEKS 06 443, Yenişehir, Ankara, Türkiyә.

Zәnglə də cavablarınızı söyləyə bilәrsiniz.

Bakı üçün telefon nömrәmiz :   00 994 12 404 11 24

Ankara üçün telefon nömrәmiz isә 00 90 312 463 34 11-dir.

 Hәr birinizә uğurlar dilәyirik.


Ayın sualına cavab ver