Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatı İdlibә humanitar yardım göndәrdi

Birləşmiş Millətlər Tәşkilatı Suriyanın İdlib şәhәrinә 17 TIR humanitar yardım göndәrib.

Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatı İdlibә humanitar yardım göndәrdi

Birləşmiş Millətlər Tәşkilatı Suriyanın İdlib şәhәrinә 17 TIR humanitar yardım göndәrib.

BMT-nin yardımlarını daşıyan TIR-ar Türkiyәnin Hatay şәhәrinin Reyhanlı rayonunda yerlәşәn Cilvәgözü sәrhәd-keçid mәntәqәsindәn Suriya әrazisinә daxil olub.

Mәlumata görә, humanitar yardımlar İdlib vә әtrafinda yaşayan  yardıma ehtiyacı olan insanlara paylanacaq.Әlaqәli Xәbәrlәr