Սոմալիում ուսուցում

Սոմալիի բանակին ուսուցանում են Թուրքիայի սպաները