TRT Լուրեր

TRT ԼՈՒՐ

Նպատակներ

TRT լուրը հանրակարծիքի, երկրում աշխարհում ընթացող տնտեսական, գիտական, տեխնիկական, արվեստ մշակութային ակտիվությունների մասին անընդհատ ճիշտ, արագ բավարար լուր ստանալը,
Մասնակից դեմոկրատիկական իրավաբանության հարմար, հանրակարծիքի ճշտերը սովորելը, առողջ ազատ ստեղծումը, դեմոկրատիկական հասարակությունում մեծամասնության շեշտումը,
Վիճաբանական տարբեր մտքերի արտահայտման հնարավորություն տվող ընթացիկ թեմաներում տարբեր ձեվերով մեկնաբանվող հարցերում հասարակության լուսավորման համար նախատեսում է օգտակար լինել։

Լրատվական սկզբունքներ

 • Լուր դեպքերը արագ ճիշտ ձեվով թողարկել։ Անհրաժեշտության դեպքում Թուրքիային հետաքրքրող արտաքին լուրերի մասին ապահովել մասնագետների մեկնաբանումը։
 • Թուրքիայի հանրապետության ազգային միասնություն արդարության հասյացողության շրջանակներում, մարդու իրավունքների հարգող, դեմոկրատիկ, աշխարհիկ սոցիալ իրավանական պետություն հասկացողության հզորացնող մտքերին լայնատարած տեղ տալ
 • Թուրքիայում Թուրքական պետություններում, աշխարհում տեղի ունեցած դեպքերը լրատվական ժամում նորարար հասկացողության շրջանակներում, անկողմնակալորեն տեղ տալ։ Կարեվոր դեպքերի մասին պատրաստել խորացված ծրագրեր։ Տեղ չի տրվելու նա հանրության սխալ մեկնաբանվող կամ վատաբանող լուրերին։
 • Լրաբեր ծրագրերը օրենքներին ենթարկվելով, սահմանադրական հաստատությունների միջ առանց տաբերելու անկողմնակալ, ճիշտ արագ սկզբունքներին հարմար հնարավորին չափ պատրաստել ռադիո հեռուստացույցի համար տարբեր ծրագրեր։
 • Պետության քաղաքական, տնտեսական հասարակաց հատկություններով կիրառման համար, տեղ տալ նա քաղաքացու ազատ մտքին։
 • Միջազգային լրատվամիջոցների հետ հարաբերություններ ստեղծելուց, արտաքին աղբյուրներ ունեցող լուրերի TRT-յի կողմից հաստատման համար աշխատանքներ կատարել։ Այսինքն գնահատելուց հետո լուրը փոխանցել։
 • TRT լրաբեր ծրագրերում, Թուրքիա աշխարհին հետաքրքրող լուրերը անկողմնակալորեն փոխանցել։
 • Բոլոր լրաբեր ծրագրերում, գնահատվելու է թողարկման միջոցի հատկության հարմար մեկնաբանման համակարգ։ Լուրերի թարմացման նպատակով դեպքը հետեվող լրագրողների վկայության դիմել։ Խրագրերում հին կադրերը օգտագործելուց արխիվ բառը օգտագործել։
 • Լրաբերում տեղ տալ մեկնաբանում գնահատումներին։ Լրաբերներում այսօր կամ ապագայում միջազգային հարաբերություններին վտանք սպառնող քաղաքական գաղափարական գնահատումներից հեռու մնալով, ուշադիր լինել լուր մեկնաբանումների աղբյուրների բացահայտման։
 • Քիչ մարդու հետաքրքրող կամ նեղ տարածքի վերաբերվեղ բացման արարողությունները տեսնելով քանակը պատրաստել։
 • Քաղաքական լուրերում ծրագրերում անկողմնակալ, ճշգրիտ նորության ենքարկվել։ Քաղաքական կուսակցությունների բացատրությունները համառոտ տեղեկացման ժամանակ բուն իմաստից չհեռանալ։
 • Միակողմանի կողմնակից թողարկում չանել։ Կուսակցությունների օգտին լուրեր չարտահայտել։ Մինջ դատական նիստի ավարտը անձերին անմեղ ճանաչել։
 • Քաղաքական, տնտեսական սոցիալ հատկություններ ունեցող թեմաներում ժողովրդի կարծիքին տեղ տալ։

   

Մանրամասն տեղեկության համար այցելեք: www.trthaber.com