Օգտագործման պայմանները

Օգտագործման պայմանները

 

TRT-յի կողմից պարունակություն ստացող trt.net.tr եւ յուրահատուկ տարածքային անուններ ունեցող TRT-Vot World լեզվային գլխավոր մուտքերին Թուրքիայից եւ միջազգային հաղորդակցություն   օգտագործումը հետեվյալ պայմաններում է ապահովվում։

 

1. Օգտագործողները, trt.net.tr իներնետային կայքի վրայից կամ իրանց հատուկ հասցեներից նշյալ լեզվի մուտքերին առաջին անգամ հասնելու պահից սկսած ավտոմատորեն ընդունում են օգտագործման պայմանները։ Խնդրում ենք ներքեվում գտնվող օգտագործման պայմանները ուշադիր կարդացեք, եթե օգտագործման պայմանները լիարժեք չեք ընդունում, ապա արագորեն նշյալ ինտերնետային կայքից դուրս գալով, ձեր կապը կտրեք եւ այս կայքը մի օգտագործեք։

 

2. TRT,  trt.net.tr եւ TRT-Vot World-ը ցանկացած ժամանակ իրավունք ունի լեզվի մուտքերի վերաբերյալ օգտագործման պայմանները փոխելու։ Օգտագործման պայմանների փոխանակումը, հսկելը պարտադրության տակ է գտնվում օգտագործողի։ Դրա պատճառով էլ նշյալ լեզվի մուտքերը շարունակ փոխելով օգտագործումը, նշանակում է ավտոմատորեն ձեր, օգտագործման պայմանները ընդունած լինելու փաստը։ Երբ փոխվող կամ վերանորոգվող օգտագործման պայմանները չեք ընդունում, ապա ինտերնետային կայքից օգտվելը պետք է կասեցնեք։ Եթե trt.net.tr կամ TRT-Vot World լեզվի մուտքերում, այս պայմանների հետ հակասող հատուկ պայմաններ լինեն ապա ուժի մեջ է լինելու հատուկ պայմանները։

 

trt.net.tr եւ TRT- Vot World լեզվի մուտքերի օգտագործումը

 

3.  trt.net.tr ինտերնետային կայքի հետ կամ իրենց հասցեներից հասանելի դարձող TRT- Vot World լեզվի մուտքերը օգտագործվում են միայն օրենքի սահմաններում եւ առանց ուրիշների իրավունքը սահմանափակելով կամ արգիլելով։ Նշյալ մուտքերի օգտագործման ընթացքում խստիվ արգիլվում է, այլ օգտագործողները անհանգստացնող, անհարմար, սերային պարունակություն ունեցող կամ հաղորդակցության փչացնող բոլոր տեսակի շարժումները։

 

Օգտագործման Իրավունքները

 

4. trt.net.tr եւ TRT-Vot World լեզվի մուտքերը ձեռնարկվում է TRT-յի կողմից եւ պարունակությունը ձեռք բերվում է բոլորովին կամ որոշակի TRT եւ այլ աղբյուրներից։ trt.net.tr եւ TRT-Vot World լեզվի մուտքերի պարունակությունը (TRT կամ երրորդ կողմի պատկանող արտադրություն եւ ծառայությունների վերաբերյալ ամեն ձեվի անուն, տեսիլային եւ սիմպոլների հետ միասին) ազգային եւ միջազգային օգտագործման իրավունքները ենթարկվում են արեվտրական մակնիշային օրենքների։  Ծածկագիր եւ համակարգչային համակարգում արգիլված է փոփոխություն, ընդորինակում, բազմացում, հաղորդում կամ տարածում։  Պարունակությունից կարելի է օգտվել միայն բոլոր օգտագործման եւ սեփականության իրավունքների գաղտնի մնալու պայմանով , բացի անձնական եւ արեվտրական նպատակներից դուրս։ Օգտագործման իրավունքների մեջ գտնվող ոչ մի հոդված trt.net.tr եւ TRT- Vot Worldլեզվի մուտքերի պարունակության վերաբերյալ օրենքներից դուրս օգտագործման համար հարմար չի։

  

5.trt.net.tr   TRT-Vot World լեզվի մուտքերում տեղ զբաղեցնող պարունակությունը, ցանկացած միջավայրում հնարավոր չի հռատարակվել, տպվել, վերագրել կամ ուղղակի ու անուղղակի տարածել։ Բոլոր պարունակության կամ որոշակի մասը, արգիլված է անձնական եւ արեվտրական նպատակով համակարգիչում պահել։ TRT-յի հետ պայմանագիր ունեցող հաստատություններով ճանաչված ռադիո եւ հեռուստալիքային ծրագրերը եւ այլ հաղորդումների սարքավորումների օգտագործման իրավունքների վերաբերյալ հատուկ պայմաններով հակասող պայմանները նշյալ պահում պայմանագրերում տեղ զբաղեցնող հատուկ պայմաններն են ուժի մեջ։    

 

 

Աջակցություն TRT-յին

 

6.TRT-յում ձեր աջակցությունի (հոդված, նկար, վիդեոյի նման ձայնագրումներ) կիսվումը, TRT-յին նշյալ նյութի ընդորինակման (գործնական եւ խմբագրական նպատակով փոխանակուներ) հաղորդման, հանրության բացման կամ ներկայացման համար չլինելով օգտագործման իրավունքների վճառումը, համաշխարհային (ընդգրկվում է նա  TRT-յի միջազգային օգտագործողների հանդիպած ինտերնետային կայքերը) մակարդակով նշանակում է վավերացված լիցենզիա տալ։ Որոշ ժամանակներ TRT-ն ձեր աջակցությունջ հնարավոր է վստահված երրրորդ կողմի հետ կիսվել։ Ձեր աջակցության, օգտագործման իրավունքները պատկանելու է ձեզ։ Նշյալ նյութի դուք կարող եք օգտագործել, ուրիշ անձերի կողմից թույլ տալով։ Եթե դուք ցանկանում եք որ TRT-ն ձեր աջակցությունը օգտագործի, ապա պետք է ապացուցեք՝ ձեր աջակցության յուրահատուկ աշխատություն լինելը, վիրավորող կամ վատաբանող ակտեր չընդգրկելը, Թուրքական օրենսդրության ենթարկվելը, TRT-յի վերեվում նշված նպատակներով օգտագործման համար ձեր թույլտվության կարիքը եւ տեղ զբաղեցնող ցանկացած անձի կամ անչափահասի ծնողքային թույտվությունը։         

Պատասխանատվություն

 

7.  trt.net.tr եւ TRT-Vot World լեզվի մուտքերը, հնարավոր է  երրորդ անձերի կողմից տնորինվող ինտերնետային կայքերի հետ կապնվի կամ ուղղեկցվի։ TRT-ն, այս կայքերում տեղ զբաղեցնող տվյալները, արտադրությունները եւ ծառայությունները երբեք չի կարավարի կամ էլ չի ստուգի, միայն ապահովում է սարքավորումները։ TRT-ն այս կայքերում ընդգրկվող պարունակության եւ դրա օգտագործման վերաբերյալ չի տալիս ոչ մի երաշխիք։

          

 

8. trt.net.tr եւ TRT-Vot World լեզվի մուտքերը, կարող են պարունակել, TRT-յի հետ տեղեկացման եւ օգտագործողների միջ  իսկական ժամով ազդվելը ապահովող ֆորումային տարածքները եւ զրուցային սենյակները։ TRT-ն, ֆորումային տարածքներ եւ զրուցային սենյակներ ուղարկվող հաղորդագիրները, տվյալները կամ ֆայլերը չի ստուգի։ Ֆորումային տարածքները եւ զրուցային սենյակները օգտագործման ժամանակ,

 

  - Հնարավոր չի արգիլել մյուս օգտագործողների ֆորումային եւ այլ ազդեցիկ տարածքների օգտագործումը

 

  - Տեղական եւ միջազգային օրենքների հակառակ գտնվող ինչ-որ տվյալ հնարավոր չի ուղարկել։

 

  - Ցանկացած տվյալը հնարավոր չի ուղարկել, առանց թույլտվության հաղորդման եւ օգտագործման իրավունքները չունեցող անձերին։

 

  - Հնարավոր չի ուղարկել վիրուս կամ վնաս պատճառող տվյալների փոխանակումը։

 

  - Արեվտրականության նպատակ ունեցող կամ գովազդ պարունակող ոչ մի տեղեկության հնարավոր չի փոխանցել։         

 

- TRT-ն պարտադիր չի ստուգելու զրույցի սենյակները եւ այլ ազդեցիկ տարածքերը։ TRT-ն իրավունք ունի փոխելու կամ մերժելու վերեվի սահմանումներից դուրս գտնվող ցանկացած տեղեկությունը եւ TRT-ն պետական գործերի համար պահանջվող բոլոր տեղեկությունները իրավունք ունի նաեւ գաղտնի պահելու։  

 

 

9.  TRT-ն ոչ մի պայմանում trt.net.tr եւ TRT-Vot World լեզվի մուտքերում տեղ զբաղեցնող պարունակության օգտագործումից հասնող ինչ-որ վնասի հանդեպ չունի պարտադրանք։

 

10.  TRT-ն ֆորումի տարածքները, զրուցային սենյակները եւ այլ տեսակի ազդեցիկ տարածքները իրավունք ունի առանց զգուշացնելու անհասանելի դարձնել   անջատել։

 

11. trt.net.tr հասցեյից լեզվային մուտքերին հասնող օգտագործողներից պահանջվելու է գրանցում։ Գրանցման վերաբերյալ բոլոր եղեկությունները պահվելու են TRT-յում։

 

12.Օգտագործողները trt.net.tr եւ TRT-Vot World լեզվի մուտքերը օգտագործոլով ընդունու են ներքեվում թվարկված գաղտնիության սկզբունքները։ Ուրեմն,

 

◦                               Ֆորումային տարածքները, զրույցային եւ այլ ազդեցիկ տարածքների օգտագործմանը ուժի մեջ են վերեվում թվարկված 8 հոդվածները։

◦                                

◦                                Օգտագործողների TRT հաշիվները

 

                 Ցանկացած օգտագործողի ֆորումային տարածքը զրույցային սենյակներում օրենքից դուրս շարժվելու դեպքում, նշյալ անձի TRT-յում գտնվող բոլոր հաշիվները փակվում է։

   

                 Օգտագործողների կողմից բացվող բոլոր հաշիվները պենք է կիրառվի ընդմիշտ օգտագործվող ելեկտրոնային հասցեյով։ Ուրիշների կամ ժամանակավոր հասցեներով բացվող բոլոր հաշիվները փակվում են ավտոմատորեն։

 

                  TRT-ն, ցանկացած օգտագործողի բազմաթիվ հաշիվ բացման համար տարբեր  Proxy IP-ներ օգտագործելը կամ Թուրք չլինելը պարզեցման դեպքում հնարավոր է փակի հաշիվը։

 

 

                  Ապահովություն

 

                  Օգտագործողների իրենց ապահովության համար ֆորումային տարածք եւ զրույցային սենյակներում երրորդ անձերի պատկանող հեռախոսահամարների կամ հասցեների բացահայտումը խստիվ արգիլվում է։

 

                  Սահմանադրական Պայմաններ

 

                  trt.net.tr եւ TRT-Vot World լեզվի մուտքերում, փջացրած լինել դեպքում, հոդված, վիդեո, ծրագիր կամ ձայնարումը հնարավոր չի կիսվել կամ ուղարկել։ trt.net.tr եւ TRT- Vot World լեզվի մուտքերը օգտագործելով օրենքից դուրս ակտիվությունների մեջ օգտագործումը խստիվ արգիլված է։

 

                  trt.net.tr եւ TRT-Vot World լեզվի մուտքերում գտնվող ֆորումային տարածք եւ զրույցային սենյակներ ուղարկվող նյութերի յուրահատուկ լինելը կազմում է տվյալ գործողության հիմքը։ Ուղարկվող նյութի օգտագործման իրավունքները պետք է բավարարի միջազգային չափանիշների։

 

12 տարեկանից փոքրների համար

 

 trt.net.tr եւ TRT-Vot World լեզվի մուտքերում ֆորումային տարածք եւ զրույցային սենյակները օգտագործելու համար պետք է ծնողների թույլտվություն։

 

 Ձեզ կամ մի ուրիշին պատկանող հեռախոսահամար, դպրոց եւ հասցեն երբեք մի բացահայտեք։   

 

 

13 Վերեվում գտնվող 12 կետերում գտնվող գաղտի սկզբունքներին չենթարկվող անձեր ստանալու են մերժումի վերաբերյալ ելեկտրոնային նամակ։ Զգուշացումներով հանդերձ, եթե շարունակ են օրենքներից դուրս շարժվելու, ապա իրենց հաշիվները TRT-յի կողմից փակվելու է։ TRT-ն իրավունք ունի երրորդ անձերի պատկանող տվյալները գաղտնի պահելու։