تورکمن ملت وکیل گه قره ته هجوم اویوشتیریلدی

موترگه اورنه تیلگن منفجره مواد پارتلب کیتگن

تورکمن ملت وکیل گه قره ته هجوم اویوشتیریلدی

عراقده، پارک قیلینگن بمب اورنه تیلگن موترنینگ کرکوک تورکمن جبهه سی کاندید ملت وکیلی عمار کاهیانینگ موتر قطاری اوته دیگن پیتده انفجار بیریلیشی باعث 1 کیشی اولیب 11 نفر یره لندی.

کرکوک پولیس مدیری علی کمال، بیرگن بیاناتیده،

"کرکوک نینگ حدرا منطقه سیده ایککینچی قول موتر ساتیش مرکزی نینگ قاشیده پارک قیلینگن بمب اورنه تیلگن موتر کرکوک تورکمن جبهه سی کاندید ملت وکیلی عمار کاهیانینگ موتر قطاری اوته دیگن پیتده انفجار بیریلدی" دیب ایتدی.

کمال، عمارکاهیانینگ خوددی شو هحجومده یره لنمه ی نجات تاپگنینی معلوم قیلیب، 1 کیشی تینچ اهالی نینگ اولگنینی مذکور ملت وکیل نینگ ایککی قوروقچیسی داخل 11 کیشی نینگ یره لنگنینی ایتدی.

علی کمال، اوشبو هجوم نینگ کیم تامانیدن ع8ملگه آشیریلگنی حقیده معلومات قولگه کیریتالمه گنلرینی قید ایتدی.علاقه لی ینگی لیکلر