تورکیه بورسیه لری گه کیم لرنینگ مراجعه قیلیشی ممکن؟

اوشبو بورسیه لر دایره سیده بیریله دیگن امتیاز لر

تورکیه بورسیه لری گه کیم لرنینگ مراجعه قیلیشی ممکن؟

اوتگن هفته ده چیت ایللرده گی تورک لر و قرینداش جمعیت لر اداره سی نینگ اینگ مهم پروژه لری دن بیری بولگن "تورکیه بورسیه لری" باره سیده معلومات بیرگن ایدیک.  بوگون ایسه اوشبو بورسیه لر اوچون کیم لرنینگ مراجعه قیلیشی نینگ ممکن ایکن لیگی, کیره کلی اسناد و خوددی شوو بورسیه لرنینگ نیمه لرنی قمره گن لیگی توغریسیده معلومات بیره میز. 

کیره کلی اسناد

انترنت آرقه لی مراجعه قیله دیگن کیشی لرنینگ قوییده گی اسناد گه ایگه بولیشی کیره ک:

تذکره

یقین اوتمیشده آلینگن عکس

کانکور امتحانی نتیجه سی (قولیده بولیشی تقدیرده)

دیپلوم یاکه فراغت سندی

ترانس کریپت

خلق ارا مقیاسده گی هر قنده ی بیر امتحان نینگ نتیجه سی (سیلنگن پروگرام اوچون طلب قیلینیشی تقدیرده. GRE و GMAT کبی)

تیل امتحانی نتیجه سی (سیلنگن پروگرام اوچون طلب قیلینیشی تقدیرده)

تحقیقات پروژه سی پیشنهادی یاکه قیلگن تحقیقات لری نینگ تحریری نمونه لری (فقط گینه دوکتورا پروگرام لری اوچون)

اوشبو بورسیه لر کیم لر گه بیریله دی؟

برچه چیت ایللیک لرنینگ اوشبو بورسیه لرنی آلیشی ممکن. 

لیسانسه صفتیده مراجعه قیله دیگن کیشی لر نینگ اورته چه نمره سی نینگ 70 بولیشی کیره ک

طب, تیشچیلیک (استوماتولوژی) و فارمسی فاکولته لری نی توگتگن کیشی لرنینگ اورته چه نمره سی نینگ 90 بولیشی کیره ک

ماستری و دوکتوراسی بولگن کیشی لرنینگ اورته چه نمره سی نینگ 75 بولیشی کیره ک

تورکیه بورسیه لری گه مراجعه قیله دیگن کیشی لرنینگ قوییده گی معیار لر گه ایگه بولیشی شرط:

لیسانس پروگرامی اوچون مراجعه قیله دیگن کیشی لرنینگ 21 یاشدن کیچیک بولیشی کیره ک

ماستری اوچون مراجعه قیله دیگن کیشی لرنینگ 30 یاشدن کیچیک بولیشی شرط

دوکتورا پروگرام لری اوچون مراجعه قیله دیگن کیشی لرنینگ 35 یاشدن کیچیک بولیشی کیره ک

تحقیقی پروژه لر اوچون مراجعه قیله دیگن کیشی لرنینگ 45 یاشدن کیچیک بولیشی شرط. 

اوشبو بورسیه لر دایره سیده بیریله دیگن امتیاز لر:

1.مدد معاش

لیسانس پروگرامیده اوقیدیگن کیشی لر گه آیده 700 تورک لیره سی بیریله دی

ماستری پروگرامیده اوقیدیگن کیشی لر گه آیده 950 تورک لیره سی بیریله دی

دوکتورا پروگرامیده اوقیدیگن کیشی لر گه آیده 1400 تورک لیره سی بیریله دی

تحقیقی بورسیه لر گه ایگه بوله دیگن کیشی لرگه آیده 3000 تورک لیره سی بیریله دی

تورک تیلی نی اورگه نیش پروگرامی گه جایلشتیریله دیگن کیشی لر گه آیده 500 تورک لیره سی بیریله دی

دولت مامور لری و اکادمسین لر گه تورک تیلی اورگه نیش پروگرام لریده آیده 2000 تورک لیره سی بیریله دی

2.اوقیش مصرف لری بیریله دی

3.بیر مرته باریب کیلیش اوچون طیاره تکتی پولی بیریله دی

4.لیلیه مصرف لری بیریله دی

5.بیر ییل لیک تورک تیلی درسی بیریله دیعلاقه لی ینگی لیکلر