ینه افغانستانلیک قاچقینلر اوشلندی

ایریم منطقه لرده کوپ سانده قاچقین قولگه آلیندی

ینه افغانستانلیک قاچقینلر اوشلندی

تورکیه نینگ ایرزینجان و وان ولایتلریده قاچاق اوله راق تورکیه گه کیریب کیلگن 156 نفر قاچقین قولگه آلیندی.

ایرزینجان ولایتی اوزوملی تومنیده 55 کیشی خارجی قاچقین نینگ قاچاق اوله راق کیریب کیلگن لیگی بیلدیریلدی.

ایرزینجان – ایرزوروم یولیده اوزوملی ژاندارم کوچلری تامانیدن آلیب باریلگن کنترول جریانیده بیر کیچیک بس نینگ توخته تیشینی خواهله گن. لیکن بس نینگ هیداوچیسی موترنی توخته مه قاچگن بیراق مذکور اولوسوال لیک نینگ کمربندیده بسنی اوشلب تلاشی قیلگنلر. نتیجه ده 24 کیشی لیک بسده کوپراغی افغانستان لیک عین دمده پاکستان و بنگلدش لیک هم بولگن 55 نفر قاچاق مهاجر قولگه آلینگن. اوشبو قاچقینلرنینگ بیرته سی باله ایککی ته سی خاتین – قیزدن عبارت ایکنلیگی قید ایتیلدی.

اوزوملی دولت کسلخانه سیده ساغلیق تیکشیرووی عملگه آشیریلگن مذکور قاچقینلر نینگ ژاندارم قومندانلیگی گه انتقال بیریلگن لیکلری معلوم قیلیندی.

بس نینگ هیداوچیسی هم قماقخانه گه محکوم ایتیلگن.

باشقه تاماندن وان ولایتی باش قلعه تومنیده ژاندارم کوچلری میدان منطقه سیده ایککی ایریم گروپنی تثبیت ایتیب اوشلب آلگن. 14 ته سی خاتین – قیزدن عبارت افغانستان و پاکستانلیک قاچقینلر سانی نینگ 101 کیشی ایکن لیگی بیلدیریلدی.

اوشبو قاچقینلر رسمی پروسه لری نینگ آرتیدن مهاجرلر اداره سیگه تسلیم ایتیلگن لر.   علاقه لی ینگی لیکلر