چیت ایل لیک ژورنالیستلر TRT ده مسلکی تعلیم آلماقده لر

بولر ژورنالیست و میدیا اداره چیلریدن عبارت دیر

چیت ایل لیک ژورنالیستلر TRT ده مسلکی تعلیم آلماقده لر

اتیوپی و زامبیالیک ژونالیستلرگه TRT، استدیو و انقره رادیولریده کورس ترتیب بیریلماقده.

اتیوپی و زامبیالیک میدیا اداره چیلری استدیولرنی کیزیب کوردیلر.

خوددی شو اولکه لرده گی میدیا منسوبلری نینگ تعلیم آلیش پروسه سی 1 هفته دوام ایته دیعلاقه لی ینگی لیکلر