تورکیه ده افغانستانلیک مهاجرلر اوشلب آلیندی

تورکیه نینگ ایدیرنه ولایتیده قاچاق اوله راق اروپا کیتماقچی بولگن 94 نفر قاچقین اوشلب آلیندی.

تورکیه ده افغانستانلیک مهاجرلر اوشلب آلیندی

تورکیه نینگ ایدیرنه ولایتیده قاچاق اوله راق اروپا کیتماقچی بولگن 94 نفر قاچقین اوشلب آلیندی.

حدود خوفسیزلیک کوچلری تامانیدن اوخانیه، بوسناکوی، یینی کادین قشلاقلری بیلن اوزون کوپریک تومنیده تیکشیروو آلیب باریلگن.

خودی شو تیکشیروو نتیجه سیده افغانستان، سوریه، جزایر،فلسطین، لیبیا، پاکستان، بنگلدش و عراق لیک 94 نفر قاچقین اوشلب آلینگن.

خودی شو مهاجرلر رسمی پروسه نینگ ارتیدن ایدیرنه مهاجرلر اداره سیگه تسلیم بیریلگن لیکلری بیلدیریلدی.



علاقه لی ینگی لیکلر