بیر تورک عسکری شهید بولدی

اوشبو عسکر ترور تشکیلاتی تامانیدن اویوشتیریلگن هجوم عاقبتیده شهید بولگن

بیر تورک عسکری شهید بولدی

تورکیه نینگ هککاری ولایتی چقورجه اولسواللیگیده بیر تورک عسکری شهید بولدی. 

اوشبو عسکر نینگ ترور تشکیلاتی پی کا کا نینگ حربی مرکز گه قره ته اویوشتیرگن راکتی هجومی عاقبتیده شهید بولگن لیگی بیلدیریلدی. 

راکت لر نینگ آتیلگن منطقه قتتیق بیر شکلده اوریلدی. 

ترورچی لر نینگ تاثیر سیز وضعیتگه کیلتیریلیشی اوچون عملیات دوام ایتماقده. 

عینی دمده هککاری ولایتی شمدینلی اولسواللیگیده ترور تشکیلاتی پی کا کا/ کا جی کا گه قرشی آلیب باریلیاتگن عملیات نتیجه سیده بیر ترورچی تاثیر سیز وضعیتگه کیلتیریلدی. علاقه لی ینگی لیکلر