تورکیه اوز چیگره سیدن تشقریده تروریزم گه قرشی کوره شماقده 11

تحلیل و تیکشیروو 11

تورکیه اوز چیگره سیدن تشقریده تروریزم گه قرشی کوره شماقده 11

تورکیه اوز چیگره سیدن تشقریده تروریزم گه قرشی کوره شماقده

زیتون نوده‌سی حربي عملیاتده عفرین تورکيه بیلن بولگن چیگره‌ حدودلرینی  YPGلیک تروریستلردن قولگه کیریتیلگن و سونگره‌ بیر هفته‌ ایچیده ججندرس، راجو، شیخ حدید و شرا‌ن اهالی مسکونی لری  تروریستلردن تازه‌لنگن. تورکيه‌ نینگ چیگره‌سینی تازه‌لشی بیلن YPG جنگریلری نینگ  هاوان و قیسقه‌ مصافه‌لی راکت‌لر بیلن تورکيه چیگره‌لری ایچیده هجوم قیلیشیگه توسیق بولیب تورکيه‌ نینگ ملي خوفسیزلیگی جهتیدن کتّه‌ بیر  موفقیت قولگه کیریتیلدی. شونده‌ی قیلیب عفرین منطقه‌سیدن ریحا‌نلی و کیلیس گه قرشی هجوملری هم توخته‌تیلدی.

سیاست، اقتصاد و اجتماعي تدقیقاتلر جمغرمه‌سی تدقیقاتچی- یازووچی جان اجون نینگ موضوعگه دایر فکر و ملاحظه‌لرینی اعتبارینگیزگه حواله‌ قیله‌میز.

چیگره‌ منطقه‌سینی قولگه کیریتیشی بیلن YPG/PKK نینگ امانوس تاغلریگه سیزیش تشبثلری نینگ  آلدی آلیندی. معلوم بولگنیدیک YPG/ PKK عفریندن هاتایگه قره‌ب امنوس تاغلریگه قورال و تروریست یوبارماقده ایدیلر. تورکيه چیگره‌سی ایچیده  YPGگه بیرگن  کوپلب قورال تیزیملری قولگه  کیریتیلگن. فقط تورکيه‌ نینگ ملي خوفسیزلیگی جهتیدن یالغیز چیگره‌ خوفسیزلیگی ایمس، عینِ زمانده PKK نینگ ساحه حاکمیتی، پول و انسان منبعینی هم  قولیدن آلینیشی کیره‌ک. تورکيه اوز چیگره‌لری ایچیده اوزه‌ییب کیتگن ترور بیل‌باغیگه رخصت بیریلمسلیگینی زیتون نوده‌سی حربي حرکتی و فرات قلقانی عملیاتی بیلن آشکار کورسه‌تدی.

زیتون نوده سی عملیاتی چوکاتیده عفرین عملاً محاصره آستیگه آلینگن دیر. فقط تورکیه قوراللی کوچلری و آزاد سوريه کوچلری هنوز شهرگه قرشی بیر هجوم باشله‌تمه‌گن. YPGلیک جنگریلر تینچ اهالینی قلقان صفتیده فایده‌لنیشگه حرکت قیلماقده‌لر . تینچ اهالی نینگ شهردن چیقیب کیتیشیگه  هم توسیق بولماقده. تورک  اوچووچیسیز هوا واسطه‌لری  تامانیدن  توشیرگن تصویرلر قطار بولیب عفریندن قاچیشگه حرکت قیلگن تینچ اهالی YPGلیک جنگریلر تامانیدن توسقینلیک قیلینگنی کوریلماقده.

عفرینده‌گی تینچ اهالی شهردن چیقیب کیتیشی بیلن  تورکیه قوراللی کوچلری و آزاد سوریه کوچلری،  ترور عنصرلریدن تازه‌لنگن منطقه‌لرگه قاچماقچی بولگن  فقط YPG/PKKلر  بونگه توسیق بولماقده‌لر.تورکیه قوراللی کوچلری و آزاد سوریه کوچلرینی تینچ اهالیگه بیرگن اعتباری، احتمال عفرین شهر مرکزیگه قره‌ته‌‌ عملیات نینگ  کیچ باشلشیگه  هم بو سبب بولماقده.

زیتون نوده‌سی حربي حرکت دوام ایتر ایکن، تورکيه‌ نینگ جنوبی چیگره‌سینی ترور عنصرلریدن تازه‌لشگه قره‌ته‌‌ ینگی قدملر اوچون تیارگرلیک کورماقده.

 

بیر تاماندن امریکا قوشمه ایالتلری بیلن فرات نینگ غربیده‌گی منبیچ باره‌سیده اوچره‌شوولر یوریتگن تورکيه، باشقه‌ تاماندن ایسه  عراقده‌گی ترور عنصرلریگه قره‌ته‌‌ عراق مرکزی حکومتی بیلن  مذاکره‌لر  یوریتیلماقده.

امریکا قوشمه ایالتلری، منبیچنی YPG حاکمیتی آستیده‌گی سوريه دموکرا‌ت کوچلری بیلن قولگه کیریتگنده، تورکيه‌گه،  شهرنی  داعشدن  باسیب آلگندن سونگره‌ YPGلیک جنگریلر فرات نینگ شرقيگه اوته دی و منبیچ حدودی عرب عنصرلر تامانیدن نظارت قیلینه‌دی دیب وعده‌  بیرگن. تورکيه، امریکا قوشمه ایالتلری نینگ اوشبو تکلیفینی منطقه‌ نینگ داعشدن تازه‌لنیشی اوچون قبول قیلگن. چنانچی، منبیچ عملیاتیدن کیین یوقاری مرتبه‌لی امریکالیک اداره چیلر YPGلیکلرنینگ، منطقه‌نی ترک ایتگنینی معلوم قیلگن ایدی.  فقط اوشبو ادعالر حقیقتنی عکس ایتتیرمه‌گنی تورکيه تامانیدن معلوم قیلینگن. فرات قلقانی حربي عملیاتی چاغیده YPGلیک جنگریلر تورکیه قوراللی کوچلری و آزاد سوریه کوچلریگه هجوم قیلیشی سببلی، امریکا قوشمه ایالتلری نینگ ادعالری نینگ توغری  ایمسلیگی اثباتلندی.تورکيه زیتون نوده‌سی حرکتیدن کیین، منبیچ حدودینی و YPG جنگریلریدن تازه‌لشگه قرارلی.

تورکيه‌ نینگ قرارلی اسلوبیدن کیین، امریکا قوشمه ایالتلری بیلن یوقاری سویه‌ده اوچره‌شوولر عملگه آشیریلدی. فعالیت گروهلری تشکیل ایتیلیشیگه  قرار بیریلدی. فعالیت گروهلریده امریکا قوشمه ایالتلری و تورکيه اورته‌سیده‌گی معمالرنینگ قنده‌ی ییچیلیشی باره‌سیده توخته‌ب همکارلیکنی  ینه‌ هم مستحکملش اوچون قدملر تشلنه‌دی. منبیچ جهتیدن ایسه YPGنی منطقه‌دن چیقریش و تورک عسکرلری نینگ مشترک موجوديتینی تکامللشتیریش ریجه‌لنماقده. بونگه کوره‌ تورک عسکری و امریکالیک عسکرلر منبیچده‌گی خوفسیزلیکنی  بیرگه‌لیکده تأمین ایته‌دی. تورکيه زیتون نوده‌سی حربي عملیاتیدن سونگره‌  احتمالی بیر منبیچ حرکتیگه قدَر امریکا قوشمه ایالتلری بیلن کیلیشووگه باریب ییچیم تاپماقچیلر. امریکا قوشمه ایالتلری جهتیدن هم  تورکيه بیلن  کیلیشووگه باریب منبیچ اوچون  ییچیم تاپیشگه حرکت  قیلیش و منطقه‌نی تروردن تازه‌لش عقللی  بیر یولدیر. چنانچی تورکيه‌گه  نیمه‌ سبب بولسه بولسین، منبیچنی  ترور عنصرلریدن تازه‌لشگه قرارلی.

عراقده گی ترور عنصرلری اوچون ایسه عراق مرکزی حکومتی بیلن مشترک حرکت قیلیش بحث موضوعسی. حرکت عراقده‌گی سیلاولردن کیین عملگه آشیریلیشی کوتیلماقده.

تورکیه قوراللی کوچلری عینِ دمده ایکّی علیحده‌ جبهه‌ده جنگ قیلیش  قابلیتی بولگنی اوچون، زیتون نوده‌سی حربي عملیاتی بیتمسه‌ هم حربي جهتدن تورکيه  بو ظرفیتگه ایگه‌دیر. PKK نینگ عراقده‌گی عنعنوي موجوديتی دوهوک، زه‌گروس و قندیلده موجود. فقط، سوريه‌ده بولگنیدیک PKK، داعش نینگ اورته‌گه چیقیشیدن فایده‌لنیب حاکمیت و عملیات میدانینی کینگه‌یتدی. عراق نینگ  سینجار حدودیده و سینجار تاغیده موجوديتینی دوام ایتتیرگن PKK، عینِ زمانده منطقه‌نی عراق بیلن  سوريه آره‌سیده بیر علاقه‌ مرکزی  صفتیده هم فایده‌لنماقده.

تورکيه رواجلنتیرگن ینگی  اسلوب  بیلن ترورگه  قرشی کوره‌ش بیلن  اوز چیگره‌لری ایچیده مدافعه‌ قیلیش  ایمس، چیگره‌دن تشقری هم  حربي  عملیاتلر عملگه آشیریب ترورنی اوز مرکزیده  یوق قیلیشدیر. داعشنی فرات قلقانی حرکتی بیلن سوريه‌ نینگ جرا‌بلوس، دابق و الباب حدودلریدن تازه‌له‌گندن کیین، ترور تشکیلاتی نینگ  تورکيه‌ده‌گی هجوملری  کمه‌یگندیر. حتا یکونلنگنینی ایتیشیمیز هم ممکن. عینِ شکلده زیتون نوده‌سی حرکتیدن کیین عراق و منبیچده YPGلیک جنگریلر تامانیدن تازه‌لنگن تقدیرده، تورکيه ایچیده حقیقتاً ترور فعالیتلری کمه‌یه دی. تورکيه اصلیده چیگره‌دن تشقری حربي حرکت بیلن فقط‌گینه اوز ملي خوفسیزلیگینی  ایمس، عینِ زمانده قوشنی اولکه‌لر نینگ ملي خوفسیزلیگینی حمایه‌ قیلماقده و بوتون دنیانی ترور تهدیدیگه قرشی حمایه‌ قیلیب کیلماقده.

سیاست، اقتصادي و اجتماعي تدقیقاتلر جمغرمه‌سی تدقیقاتچی- یازووچی جان اجون نینگ موضوعگه دایر فکر و ملاحظه‌لرینی اعتبارینگیزگه حواله‌ قیلدیک.علاقه لی ینگی لیکلر