تورکیه – ایسلند فوتبال مسابقه سی بولیب اوته دی

اوشبو مسابقه تورکیه نینگ میزبان لیگیده ایسکی شهر ولایتیده اجرا ایتیله دی.

تورکیه – ایسلند فوتبال مسابقه سی بولیب اوته دی

دنیا کپ 2018 گه اشتراک ایتیش چوکاتیده اروپا گروهی مسابقه لری قطاریده تورکیه – بیلن ایسلند اوچره شه دی. مسابقه تورکیه وقتی بیلن کیچقرون ساعت 09:45 ده افغانستان وقتی بیلن 11:15 ده اجرا ایتیله دی.

تورکیه ملی تیم جماعه سی لوچسکو بیلن ارده توران بیانات بیردیلر.

لوچسکو ساکن عجله قیلمه فوتبال اوینه شیمیز کیره ک. آسان بولمه یدی رقیبیمیز جوده کوچلی دیب ایتدی.

ارده توران ایسه، قالگن ایککی مسابقه ده یخشی اجرا ایتیب غلبه قازانماقچی میز، دیدی.علاقه لی ینگی لیکلر