قهرمان تُرک قیزی!

حمدو | قهرمان تُرک قیزی!

حمدو

ترکیه نینگ ریزه ولایتیده بیر قشلاقده مالدارلیک قیلیتگن بیر عایله نینگ چوپان قیزی بولگن حمدو نامیده گی اوشبو ترک قیزی توغگن ایچکی (بُز) سی نی بیر بکس نینگ ایچی گه قویب اوزی کوتررایکن, ایچکی نینگ ینگی توغیلگن باله سی نی ایسه باشقه بیر بکس نینگ ایچی گه قویب ایتی (سگ) نینگ آرقه سی گه باغلب اویی گه قدر آلیب باردی.  


لیبل: حمدو , ترکیه