انگلستان باش وزیری بروکسل گه جونب کیته دی

اتفاقدن اجره لیش موضوعسی بوییچه اوچره شوو اوتکزه دی

انگلستان باش وزیری بروکسل گه جونب کیته دی

انگلستانده Brexit (انگلستان نینگ اروپا بیرلیگیدن چیقیشی) باش وزیر ترزا می، کیلیشوو چوکاتیده اجره لیش موضوعسی بوییچه اوچره شوولر اوتکزیش اوچون ایرته گه بلجیم نینگ پایتختی بروکسل گه باره دی.

می نینگ استعفا قیلیب سیلاو ویا اروپا بیرلیگیدن کیلیشووسیز بیر اجره لیش قراری آلیش احتمالی گه بناً اینیقسه تجارت ساحه سیده قیغوگه سبب بولگن.

انگلستان نینگ کیلیشووسیز بیر شکلده اروپا بیرلیگیدن اجره لیشی نینگ 15 ییل جریانیده مملکت نینگ اقتصادی گه 252 میلیارد سترلین تاثیر قالدیریشی کوزگه توتیلگن.

شونده ی قیلیب، ترزا می 25 نوامبرده بولیب اوته دیگن اروپا بیرلیگی فوق العده جلسه سی الدی بروکسل گه سفر اویوشتیره دی.

می، اروپا بیرلیگی کمیسیون باشلیغی جان کیلود یانکر بیلن اوچره شه دی.  علاقه لی ینگی لیکلر