یوق بولیب کیتگن کیملیکلر

ییلدیریم بایزید عالی بیلیم یورتی سیاست بیلیم لری فاکولته سی نینگ باشلیغی پروفیسر داکتر قدرت بلبل نینگ تورک تیلیده یازگن مقاله سی نینگ اوزبیک تیلیده گی ترجمه سی

یوق بولیب کیتگن کیملیکلر

کونساین یوق بولیب باریتگن کیملیکلر بشریت گه قنده ی تاثیر قالدیره دی؟

حاضرگی کونده گی وضعیت, بیرینچی دنیا اوروشی دوری گه انچه اوخشه ماقده. یوز بیریاتگن حادثه لر دن عبرت آلینمس لیگی تقدیرده, تاریخ تکرر قیلگن بوله دی. 

یوز ییل آلدین ینگی کیملیک لر دنیا ده کتته بیر معما گه ایله نیب قالگن ایدی.  امپراطورلیک لر گه قرشی اوروش باشلرایکن, هر جغرافیه ده, کوپچیلیگی تامیری و تاریخی بولمه گن ینگی کیملیک لر تشکیل ایتیلیش گه حرکت ایتیلماقده ایدی.  نتیجه ده, معلوم بیر مدت مابینیده عثمانلی, انگلیس, اتریش و هنگری داخل برچه امپراطورلیک لر قولب کیتدی. 

افسوس که دنیا نینگ فرانسه انقلابی و اولوس چیلیک آقیمی نینگ سبب بولگن قیین چیلیک لردن قوتیله آلمیاتگن لیگی کورینماقده.  خودی منه شوو معما دنیا نینگ برچه قسم لریده کتته بیر قیین چیلیک دن عبارت.  اوشبو دایره ده ایککی مراتبه جهان حربی بولدی.  بو هم ییترلیک بولمه دی.  حاضرگی کونده هم بیرینچی دنیا اوروشی دوری گه اوخشش بیر وضعیت نینگ حاکم ایکن لیگی کورینماقده.  بالکان لر و اورته شرق بولینیب قالرایکن, اسپانیا نینگ هم بولینه باشله گن لیگی کوزگه تشلنماقده. 

بولینیب قالگن یاکه بولینیش گه یقین بیر وضعیتده بولگن فقط گینه دولت لر دن عبارت ایمس.  ینگی تشکیل ایتیلگن کیملیک لر بیلن برچه جغرافیه لر تقریباً پارتلش گه تیار بیر وضعیتگه اَیلَنماقده یاکه ایلنتیریلماقده. 

امپراطورلیک لر دوری نینگ اداققه ییتیشیشی بیلن قوریلگن ینگی دولت لر و ینگی کیملیک لر باعث دنیا نینگ تینچ بیر وضعیتگه کیلیب قالگن لیگی نی بیلدیریشی میز ممکن ایمس البته که.  عکسینچه اوشبو وضعیت نینگ بولینیب قالگن جغرافیه لر نینگ ینه ده کوپراق امپریالیست کوچ لر نینگ ظلمی گه دوچ کیلیب قالیشی گه سبب بولگن لیگی کورینماقده. 

دنیا ده گی کیچیک کیملیک لر نیمه لر گه سبب بوله دی؟ اتنیک و مذهبی بولینیش لر قچان توخته یدی ایندی؟

اصلی گه قره گنده اوشبو وضعیت بیلینمه گن بیر وضعیتدن عبارت ایمس.  اوروپا ده فیودالیزم دوریده, توپراق بیلن بیرگه قوللَشتیریلگن انسان لرنینگ هم آلینیب ساتیلگن لیگی بیلینماقده. 

عثمانلی دولتی قوریلمسدن آلدین انادولو بیک لیک لری دوریده انسان لر گه قنچه ایرکین لیک بیریلگن ایدی؟

دولت لر و کیملیک لر نینگ ینه ده کوپراق بولینیب قالینیشی نینگ انسان لر گه اقتصاد, تجارت, ساغلیق, معارف, سیاحت و کونده لیک حیات بوییچه قیین چیلیک لر دن باشقه نیمه گه سبب بولیشی ممکن؟ انسان لر نی بیرلشتیرگن و کتته نفوس نینگ بیر بولگی حس ایتتیرگن کیملیک لر نینگ بولینیب قالیشی انسان لرنی یککه قیلیب قویه دی. اوشبو وضعیت ایسه, کوپلب سایکولوژیک, اجتماعی و پتولوژیک معما لر دن تشقری, جدی خوفسیزلیک قیین چیلیک لری گه هم سبب بوله دی.  حاضرگی کونده دولت لر نینگ کوره ش آلیب باریش اوچون اینگ کوپ قیین چیلیککه دوچ کیلیب قالگن ترور تشکیلات لری کیچیک گروپ لر دن تشکیل تاپگن شبکه لردن عبارت.  پرچَلنگن یاکه بولینیب قالگن کیملیکلر ,کیملیک سیزلشتیریلگن و برچه ارزش لری نی قولدن بیریب قویگن, شونده ی قیلیب اوزیگه خاص بیر ارزش یره تگن انسان یاکه کیچیک گروپ لر دن خطرلی باشقه نیمه نرسه نینگ بولیشی ممکن؟

ایندی منطقه میز, بشریت و دنیا نینگ شونچه قیین چیلیککه دوچ کیلیب قالگن لیگی نینگ اوزی ییترلیک ایمس می؟ مظلوم ملت لر و جغرافیه لرنینگ, ینه ده کوپراق پرچه له نیب, بوش بیر اتنیک و مذهبی تبعیض سببلی ینه قنچه قیین چیلیککه دوچ کیلیب قالیشی کیره ک؟ خلق ارا شر مرکز لری نینگ, "پرچه له, بول و باشقر" سیاست لری گه قچانگه چه الده نه دی؟ اوشبو بوش اتنیکی و مذهبی تبعیض انسانی, اخلاقی و اسلامی بیر عملدن عبارت ایمس. 

اونده ی بولسه بویوک تورک شاعری نجیب فاضل نینگ ایتگن لیگی دیک, انسان لر نی بیر بیرلریدن اییره دیگن ایمس, بلکه خودی منه شوو انسان لر نی بیرلشتیره دیگن شرایط یره تیشی میز کیره ک.  شونده ی قیلیب خلق ارا انسانی, اخلاقی, اسلامی ارزش و تینچ بیر شرایطده یشش گه ینه ده کوپراق اهمیت بیریشی میز ضروری.  سیاست لری میز نینگ اوشبو جهتده بولیشی کیره ک. 

بیراق قنده ی قیلیب اوشبو هدف گه نایل بولیش ممکن؟

اصلی گه قره گنده اوشبو سئوال نینگ جوابی انیق. بیراق, عملی قیلیشی قیین.  لیکن, صبر بیلن عملی قیلیش کیره ک. بیرینچی دن, برچه اولکه لرنینگ حدود لری ایچیده گی بوتون فرقلی اتنیک, آیدیولوژیک, مذهبی و دینی تامان لر نی بیرلشتیره دیگن سیاست لر آلیب باریشی ضروری.  برچه قیین چیلیک لر گه قره مسدن اوشبو سیاست لری نی دوام ایتتیریش لری کیره ک.  درویش یونس نینگ ایتگن لیگی دیک, بنده نی الله اوچون یخشی کوریش ضروری. 

ایککینچی دن انسان حق لری و ایرکین لیک لر دن تشقی سیاست بوییچه استفاده ایتیلمس لیگی کیره ک.  ایریم اولکه لر ده گی هر نرسه نی ستراتیژیک وسیله صفتیده بهالنتیریاتگن شر مرکز لری نینگ, باشقه اولکه لر ده گی فرقلی لیق لر نی, خودی منه شوو اولکه لرگه ضرر بیریش نینگ اینگ ارزان میتودی اوله راق بهالنتیرمسلیک لری ضروری.  فرقلی فرهنگ لر و کیملیک لرنینگ موجود بولگن اولکه لرنینگ, امپریالیست کوچ لر نینگ بونده ی هدف لری گه قرشی اویغاق بولیش لری کیره ک. باشقه چه قیلیب ایتگنده ناتوغری سیاست لر بیلن اوز تبعه لری نی بونده ی کوچ لرنینگ قولیگه تاپشیرمه سینلر. 

کوپلب کیشی نینگ حاضرگی کونده گی منفعت گه تینگن شرایط گه قره گنده اوشبو سوز لریم نینگ فقط گینه بیر آرزو دن عبارت ایکن لیگی نی بیلدیریش لری نی بیله من.  خلق ارا امپریالیست کوچ لر نینگ عمل لری و غایه لری جهتی دن آلیب قره گنده بونده ی اویلَیاتگن کیشی لر البته که حقلی لر.  خوب, حقیقت شو دیب, ارزش لر گه تینگن باشقه سیاست لر باره سیده بحث ایتمَیلیک می؟ بشریت نی همه اوچون یخشی لیککه چقیرمیلیک می؟ ایسدن چیقارمس لیک کیره که, کتته سیاست پلان لریده  اونچه لیک رول ایگه سی بولمه سه هم,  هر اولکه ده دولت نینگ ایچی و تشقریسیده کوپلب یخشی نیتلی کیشیلر موجود. یخشی کیشی لر البته که موفق بوله دیلر.     

ییلدیریم بایزید عالی بیلیم یورتی سیاست بیلیم لری فاکولته سی نینگ باشلیغی پروفیسر داکتر قدرت بلبل نینگ اوشبو خصوصده گی فکر و ملاحظه لری نی حضورینگیز گه تقدیم ایتدیک عزیز دوست لر. علاقه لی ینگی لیکلر