تی آر تی رادیو

اوشنده ی که هر دایم شکایت ایته میز که؛ اولکه میزده علمی وتکنالوزیک ترقیات کیچ کیله ییتیشیب کیله دی...حال بو که رادیو چیلیک نقطه نظریدن بو مساله عکسینچه دیر.6.نچی می 1927.نچی ییلده، تقریبا دنیا بیلن یانمه یان عین آنده باشلنه دی ترک توپلومی نینگ رادیو ماجرا سی.1.نچی می1964.نچی ییلده تی آر تییعنی ترکیه نینگ سیسی رادیو سی نینگ قوریلیشی بیلن ده بیر ینگی دن ینگی بیر یوتوق قازانه دی.

بو کونگی کونده تی آر تی رادیو لری؛عمومی یایین چیلیک مسئولیتی،طرفسیز و ابتدایی یایین چیلیک و ترقتوو توشونچه طرزی بیلن، توغری و چیرایلی ترکچه سی، خبر، بیلگی، معارف، کلتور، موزیک،تفریح محتواسی بیلن؛ اولکه نینگ هر بیر چینگیگه، توپلوم نینگهر بیر کیسیمی گه سیسلندیریلماقده دیر.

تی آر تی نینگ ترکیه رادیو لری؛رادیو-1، رادیو-2 (TRT FM)،رایو-3،رادیو-4 ،5 منطقه رادیوسی( انتالیا،چقور اووه، GAP– دیاربکر، ارضروم،ترابزون)، ترک صنعت موزیکی ماجرا لراوچون تی آر تی نغمه، ترکو دوستلریگه قرته تی آر ـی ترکو، تی آر تی رادیو خبر کاناللری و اولوسلر اراسی رادیو کاناللری بولگن ترکیه نینگ سیسی رادیو سی (32 تیل ) واوروپا FMبیلن رادیو یایین چیلیگی آلانیده اولکه میز ده و دنیا ده تاثیرلی بیر کوچ موقعیتی گه ایگه دیر.

رادیو1.

معارف،کلتور،خبر کانالی...بیلگی گه اورگنیش گه احتیاح حس ایتگن هرکیم اوچون...24 ساعت کیسیلمسدنیایین...یوزلرچه ستریو ییباروچی ( فرستنده)سی بیلن ترکیه نینگ هر ییریده ستلایت دن و انترنت یولیدن بوتون دنیاده بیلیم ، صنعت،ادبیات، تیاتر،سپورت، چیگره محیط، اقتصاد، مجله...حیات گه تیگیشلی هر نرسه...توغری، طرف سیز، سرعتلی خبر چیلیک.

TRT رادیو 1

1927 دن پو كونگچه... رادیونگیز بولگن هر ییرده.

رادیو – 2 TRT FM

TRTاصلوبی بیلن،TRTکیفیتیبیلن هرکون 24 ساعت سیز بیلن بیرگه.جانلی، نشه لی] گومبور گومبور..لیست پارچه لری، اینگ کوپ ایستک آلان لر، یوزلرچه ستریو ییباروچیسی ( فرستنده)سی بیلن، یوزده 99.9 قپسه ییش آلانی بیلن ترکیه نینگ هر ییریده، ستلایت دن و انترنت یولیدن بوتون دنیا ده. سیرداشینگیز ، دوستینگیز ، یول آرقه داشینگیز...

TRT اوزاقلر نی یقینلشتیرگن رادیو.

رادیو – 3

الویس پریسلی دن ژوان بائز گچه،فرانک سیناترادن چایکوفسکی گچه،موزارت دن وانگچه اوزه ییب بارگن ییلپازه سی بیلن موسیقی نینگ اینگ سیچکین نمونه لرینی تقدیم ایته دیگن، کلاسیک بیلن مدرن نی بیرلشتیرگن رادیو.TRTنینگ کیفیتلی 24 ساعت لیک ستریو ترقتوی... ترکیه نینگ هر ییریده ، ستلایت دن و انترنت دن بوتون دنیا ده.

TRT رادیو 3

موسیقی ده کیفیت نینگ آتی

رادیو – 4

عنعنوی صنعت و خلق موسیقی سی نینگ چیچک لری بوباغچه ده دیر...ساز سماعی لری،لونگه لر، پیشرو لر، عشق و سودادن توله قوشیقلر؛ اوزون هوالر ، خویراتلر،بوره م بوره م انادولو نی خاطرلته دیگن ترکو لر...تناون دن بوکونگه سیس وساز استالریمیز...همه سی اوشبو کانال ده...TRTکیفیتی بیلن، هر کون 24 ساعت سیز بیلن. ترکیه نینگ هر ییریده. ستلایت دن و انترنت دن بوتون دنیا ده...

رادیو – 4 TRT

حسرت و ساغانیش نینگ بیتیش نقطه سی...

TRTترکو 1

جولای 2009 ده یایین گه باشله گن TRTترکو، FMييپاروچي لرني (فرستنده لرني) ، انترنت و ستلایت یولی بیلن ترکو دوستلریگه سیسله نیب تورگن بیر کانال دیر. تینگلاوچیلر نینگ ترک خلق موسیقی سی گه ایلگی و سیوگی سینی آرتتیریش توشونچه سی بیلن یولگه چیققنTRTترکو 24 ساعت کیسیلمسدن، ترکو نینگ اینک سیچکین نمونه لری و اجرا لرینی تقدیم ایتماقده دیر. یایین لریده اورتاق میراثیمیز بولگن خلق موسیقی سینغمه لری گه ییر بیرر ایکن، خلق کلتوری نینگ دوام ایتتیریلیشی و رواجلنیشی گه هم حصه قوشماقده دیر.

TRTنغمه

6.نچی می 2009 تاریخیده یایین گه باشله گن TRTنغمه، FMباروچیلری یولیدن، انترنت و ستلایت طریقیدن ترک صنعت موسیقی سینی سیوگن لری گه ایشیتتیره ماقده دیر. TRTنغمه ترقتو لریده 24 ساعت کیسیلمسدنترک صنعت موسیقی سینی ایشیتتیرماقده دیر. TRTآرشیف لریدن سیلنگن اثر لر و ینگی قید ایتیلگن قوشیقلرTRTکیفیتی بیلنTRTنغمه ده تقدیم ایتیلماقده دیر.

TRTرادیو خبر

ترکیه و دنیا آجنداسیده گی قیزیق خبرلر، حادثه لر نینگ انالیزی TRTرادیو خبر ده...24 ساعت کیسیلمسدن ترقه لیب تورگن TRTرادیو خبرTRT1،TRTترک وخبرTRTتلویزیون کاناللریده گی خبر پروگرامینی دونوشیب تورگن شکلده و ایش زمانلی صفتیده ترقتماقده دیر.خبر لرنیTRTفرقلی لیگی بیلن رادیو دن ایشیتماقچی بولگن لر،FM کاناللری، انترنتو ستلایت طریقلریدن ترقلیب تورگن TRTرادیو خبر ده بیر بیرلرینی تاپه آله دیلر.

ترکیه نینگ سیسی رادیو سی

قیسقه تولقونلی انقره رادیوسی دن، ترکیه نینگ سیسی رادیو سیگه...70 ییلدن کوپراق بیر پیت دن بیری ترکیه نینگ سیسی همه دنیا ده ترقلماقده دیر.خبر-سپورت،کلتور ، صنعت، موسیقی، تفریح...ترکیه نینگ سیسی رادیو سی ، یورتدن تشقریده یشه یدیگن وطنداش و سویداشلریمیزنی ترکیه و ترک کلتوری بیلن قوپمیدیگن باغینی،پرابلملری اوچون همکار لیکلری، قیغو و قوانچلری نینگ اورتاغی دیر... قسقه تولقون ده ستلایت ده و انترنت ده...24 ساعت کیسیلمسدن ترقتوو یایینده...دنیا نینگ قه ییریده بولسه نگیز بولینگ لر...ترکیه نینگ سیسینی ایشیتینگ.

رادیو-6

اولکه میز نینگ بیرلیک و برابر لیگی گه حصه قوشیش نی آماج قیلیب آلگن، چاغداش چیزگی ده گی ترقتوو توشونچه طرزی بیلن هر یاشده گی ایشیتوچیسی گه خطاب ایته دیگن کردچه تیلده گی رادیو کانالی دیر...1.می 2009 .نچی تاریخده ترقتو گه باشله گن رادیو-6 جنوب شرقی انادولو منطقه سیگه اوز سیسینی اولاشتیرماقده دیر.منطقه خلق بیلن دولت اره سیده گی باغ و مناسبت نی کوچه یتیرر ایکن ، ترکیه نینگ اولوسلر اراسی مناسبتلری گه هم مثبت تاثیر کورستماقده دیر.

TRTاوروپا FM

ترکیه دن ینه بیر سیس... حیات نینگ گولومسته دیگن لحظه لری.زور ماجرا لری، بشری لی جکایه لری، اولکه میز نینگ ارزشلری و اهمیتلی نرسه لری، دنیا نینگ تور چینگی ده گی "بیر بیریمیز گه اوخشه ش تمانلری" حاللریمیز و هم کوپ گینه موسیقی... ییگیتلر و ییگت لیک نی قولدن بیرمه گنلراوچون موسیقی و صحبت،TRTاوروپاFM ده...TRTاوروپاFM ، انترنت ده،ستلایت و قابلو ده، هفته ایچیده هرکون TSİ 09.00-18.00اره سیده ترقلماقده دیر...سیوگنینگیز بیر قوشیق نی ایشیتیش، بیر سیوگن کیشینگیز گه ارمغان ایتیش ویا هم تویغو توشونچه لرینگیز نی ارته که قویماقچی بولسنگیز، ترکیه نینگ سیوگی و نشاط توله سیسی بولگنTRTاوروپاFM سیزگه بیر تیقله ییش قدر اوزاقلیکده...

http://www.trt.net.tr/Radyo/RadyoAnasayfa.aspx